OBSAH

Partneri

Počet návštev: 824137

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Vitajte na stránke ZUŠ Michala Vileca

Prijímacie skúšky :

1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ od 1. apríla 2022 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

 

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Emailová adresa školy

zusmvilecabj@gmail.com

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • Milí rodičia a naši najmenší "hudobníci" (a nielen vy...),

  je čas vybrať si svoj HUDOBNÝ NÁSTROJ -

  príďte si ich vyskúšať, zahrať si na nich a porozprávať sa o nich...

 • Príďte sa s nami zabaviť .

 • Ešte jeden " klasický" koncert, tentokrát v koncertnej sále hotela Astória v Bardejovských Kúpeľoch.

  Ste srdečne pozvaní.

 • Srdečne pozývame

 • Vo štvrtok 24. novembra sme sa prezentovali bohatým programom na svojom pravidelnom mesačnom koncerte. Viac ako 100 účinkujúcich hralo, spievalo a tancovalo pre viac ako 180 divákov. Tento koncert bol akýmsi zahrievacím kolom pre množstvo Vianočných aktivít, ktoré pre širokú verejnosť naša Základná umelecká škola Michala Vileca pripravuje.

 • Hudobné nebo

  Dňa 24. novembra sme prijali smutnú správu, že nám do hudobného neba navždy odišiel náš dlhoročný pedagóg, muzikant, ale hlavne kolega Marián Golec.

  Česť jeho pamiatke !

 • V stredu 23. novembra podvečer sa na Základnej umeleckej škole Michala Vileca konalo slávnostné uvítanie novoprijatých žiakov. Hodinový interaktívny program prišlo podporiť viac ako 170 žiakov a ich rodičov. Žiaci a ich rodičia hravou formou, odhaľovali všetky umelecké odbory, v ktorých ZUŠ Michala Vileca vychováva väčších, či menších umelcov. Aj touto akciou naša Základná umelecká škola Michala Vileca plní svoje heslo – „umenie je pre každého“.

  Krátky zostrih z akcie si môžete pozrieť na našom FB konte https://fb.watch/g-4RI0iRfQ/

 • Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca Vám oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5), poskytujeme žiakom dňa 4. novembra 2022 - piatok RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

  Riaditeľské voľno pre žiakov ZUŠ vyhlasujeme z dôvodu metodického dňa pre všetkých zamestnancov ZUŠ.

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria