OBSAH

Partneri

Počet návštev: 584614

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Vitajte na stránke ZUŠ Michala Vileca

Vzhľadom na momentálnu výnimočnú situáciu budú prijímacie skúšky prebiehať nasledovne:

1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ do 23. august 2021 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

3. v termíne 24. august - 10. september 2021  sa uskutočnia prijímacie skúšky, pričom budete  vopred kontaktovaní našou školou (mailom, poštou alebo telefonicky) ohľadne ďalšieho postupu. Konkrétny termín prijímacích skúšok určíme podľa situácie neskôr.

 

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Emailová adresa školy

zusmvilecabj@gmail.com

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • Máme za sebou ďalší školský rok. Bol to zvlášny rok, poznačený pandémiou a dištančným vyučovaním, ale zvládli sme ho. Naučili sme zas niečo nové. Poďakovanie patrí aj Vám, rodičom, že ste to s nami vydržali, za Vaše pochopenie a trpezlivosť.

  Ďakujem Vám.

  Prajeme všetkým žiakom a rodičom krásne prázdniny a opäť dovidenia v septembri.

  Mgr. Mária Ďurčáková, riaditeľka ZUŠ

 • Blahoželáme Oliverovi Stojanovi

  Blahoželáme Oliverovi Stojanovi ku krásnemu umiestneniu na V. ročníku Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl ONLINE 2021, pod záštitou Združenia akordeonistov Slovenska.Vďaka patrí jeho pani učiteľke Viere Stojanovej. [:||||||||||||:]

 • Vážení rodičia, milí žiaci !


  Riaditeľstvo ZUŠ M. Vileca oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR platného od 17.5.2021 (pondelok) obnovuje vyučovací proces pre všetkých žiakov. Prezenčného vyučovania sa teda môžu zúčastniť všetci žiaci, aj žiaci študujúci spev, hru na dychové nástroje, ako aj skupinové predmety – hudobná náuka, literárno-dramatický odbor, výtvarný a tanečný odbor. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní je podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné znovu predložiť po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni.

 •                 Prijímacie skúšky

  ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

  Michala Vileca

  Hurbanova 10,085 01 Bardejov

  oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o štúdium na našej ZUŠ

  (žiakom MŠ, ZŠ, SŠ a dospelým)

  že, prijímame prihlášky na nový školský rok 2021/2022

  Ako na to ?

  1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne od 1. apríla do 23. augusta 2021 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

  alebo

  2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky - prihláška do ZUŠ

 • Krásne a radostné dni cez Veľkonočné sviatky a veľa životnej pohody v ďalších dňoch Vám zo srdca želá Základná umelecká škola Michala Vileca.

  Veľkonočné prázdniny budú od štvrtka 1.apríla 2021 do utorka 6. apríla 2021. Nástup na vyučovanie / dištančné / bude v stredu 7. apríla 2021.

  Ďakujeme, že s ste nami.


 • 28. marec, Deň učiteľov je vašim sviatkom. Sviatkom ľudí, pre ktorých
  sa ich profesia stala poslaním. Aktuálna doba, ktorú žijeme to iba potvrdzuje.
  Dištančné vzdelávanie prinieslo nové momenty. Omnoho väčšie nároky na
  prípravu, z hľadiska času, ale aj obsahu samotného vyučovania. Chýbajúci
  priamy sociálny kontakt zvyšuje náročnosť individuálnej komunikácie so
  samotnými žiakmi i rodičmi. Isto vám to všetkým chýba, ale možno aj viac
  stmeľuje. A to je mimoriadne dôležité, aby sme z tohto marazmu vyšli silnejší,
  pripravení na nové výzvy, ktoré nás po jeho prekonaní čakajú.
  Vážení učitelia, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských
  zariadení, materských škôl – prijmite moje úprimné poďakovanie za všetko čo
  robíte pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, za všetko čo robíte pre našu
  budúcnosť. Isto by som radšej uprednostnil osobné poďakovanie tak, ako
  tomu bolo v minulosti. O to úprimnejšie ho prijmite prosím aspoň takýmto
  spôsobom, povedané aktuálnou školskou terminológiou – dištančne.

  Prajem vám predovšetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti, množstvo nových
  nápadov a inšpirácii, pretože tak pre vás, ale aj pre žiakov a rodičov je to veľmi
  náročné obdobie. Samospráva Mesta Bardejov robí všetko preto, aby sme toto
  neľahké obdobie spoločne zvládli a aj za to vám patrí veľké „ĎAKUJEME“.
  Dávajte na seba pozor, na svojich blízkych i žiakov. Želám vám všetko dobré,
  veľa zdravia a úspechov.

 • Milí žiaci,

  pozývame vás zapojiť sa do fotografickej súťaže, ktorá je určená pre všetkých žiakov našej školy, bez ohľadu na to, aký odbor navštevujú. Stačí mať mobilný telefón a pri prechádzke v prírode, venčení psíka, či ceste do obchodu... si všímať svet okolo seba, mať dobré oko, spraviť zaujímavú fotografiu a poslať ju na e-mailovú adresu našej ZUŠky.

  Téma súťaže: Čo nám zanechala zima a čo prináša jar.

  V týchto dňoch pomaly miznú aj posledné zvyšky snehu, čo je neklamným znakom, že sa k nám pomaly blíži jar a práve toto rozhranie dvoch ročných období je témou fotografickej súťaže. Rozpustený sneh odhalil veci pekné, ale mnohokrát aj škaredé, často krát spôsobené práve nami ľuďmi. Súčasne sa začínajú objavovať aj prvé náznaky jari, prvé puky na stromoch, bahniatka, z hliny sa predierajú prvé stonky narcisov, ale niekde už aj rozkvitnuté snežienky či podbeľe. Skúste sa pozerať okolo seba, vidieť to pekné a prípadne upozorniť aj na to škaredé a podeľte sa s vašimi postrehmi zaujímavou fotografiou.

 • V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov, na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov,

  bude vyučovanie žiakov našej ZUŠ prebiehať od pondelka 1.3.2021 naďalej dištančnou formou.

  O dátume nástupu na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme v predstihu informovať.

  Ďakujeme, že ste s nami.

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria