OBSAH

Partneri

Počet návštev: 396966

Vitajte na stránke ZUŠ Michala Vileca

Vzhľadom na momentálnu výnimočnú situáciu budú prijímacie skúšky prebiehať nasledovne:

1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne 30. apríl - 23. august 2020 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

3. v termíne 24. august - 10. september 2020  sa uskutočnia prijímacie skúšky, pričom budete  vopred kontaktovaní našou školou (mailom, poštou alebo telefonicky) ohľadne ďalšieho postupu. Konkrétny termín prijímacích skúšok určíme podľa situácie neskôr  -  najneskôr však do 15. augusta 2020.

 

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • Milí rodičia a žiaci !!!

  Keďže sme z dôvodu rekonštrukcie nevedeli zabezpečiť hygienické predpisy určené hlavným hygienikom a školu sme po dohode so zriaďovateľom neotvorili, oficiálne vysvedčenia vydávame až v septembri, ale ak sa viete telefonicky individuálne dohodnúť s triednym učiteľom, určite nájdete riešenie. Vysvedčenia máme samozrejme pripravené, ale žiaľ oficiálne ich vydávame až v septembri.rý deň. Keďže sme z dôvodu rekonštrukcie nevedeli zabezpečiť hygienické predpisy určené hlavným hygienikom a školu sme po dohode so zriaďovateľom neotvorili, oficiálne vysvedčenia vydávame až v septembri, ale ak sa viete telefonicky individuálne dohodnúť s triednym učiteľom, určite sa dohodnete. Vysvedčenia máme samozrejme pripravené, ale žiaľ oficiálne ich vydávame až v septembri.

 • ZUŠ OSTÁVA V SÚČASNOM REŽIME

  (vyučovanie online)

  Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca v Bardejove po konzultácii so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 1. júna 2020 naďalej pokračuje vyučovanie dištančnou formou – online ako doteraz.

 • ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

  Michala Vileca

  Hurbanova 10,085 01 Bardejov

  oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o štúdium na našej ZUŠ

  (žiakom MŠ, ZŠ, SŠ a dospelým)

  že, vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šírením koronavírusu sa budú prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021 konať najskôr 24. augusta 2020 a najneskôr 10. septembra 2020.

  O presnom termíne konania skúšok Vás budeme informovať. Termín bude zverejnení aj na webe a školskom FB do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách.

 • Vážení rodičia,

  V zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR

  „Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ Vám oznamujeme, že v II. polroku školského roka 2019/2020 žiaci Základnej umeleckej školy Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov nebudú klasifikovaní z predmetov:

  Hudobný odbor : štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri a práca v súbore, hudba a počítač a obligátny nástroj /len ak sa dištančne predmet nevyučoval/

 • Naša ZUŠ už od prvého dňa mimoriadneho prerušenia vyučovania nabehla na systém práce z domu - „home office“. Každý rodič alebo žiak našej školy bol kontaktovaný triednym učiteľom a bol s ním individuálne dohodnutý režim tohto spôsobu vyučovania.

  Na hudobnom odbore žiaci s pedagógom pracujú formou zadávania individuálnych úloh tak, ako to je aj pri riadnom vyučovaní. Zmenou je, ale spätná väzba, ktorá je zabezpečovaná vo veľkej miere formou video – audiochatu so žiakom. Táto forma sa ukázala ako najefektívnejšia v tejto mimoriadnej forme vyučovania. Samozrejme táto mimoriadna forma si žiadala aj zmeny plánov vzdelávania, ktoré pedagógovia pozmenili a upriamili pozornosť na pestovanie sebakontroly a improvizácie u žiakov. Formou spolupráce triednych učiteľov s učiteľmi hudobnej náuky dostávajú žiaci kreatívne úlohy aj z tohto predmetu.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

 • V pondelok (9.marca) dvakrát zasadal mestský krízový štáb, ktorý tak nadviazal na svoje sobotné zasadnutie, ale už za podstatne zmenenej situácie vo vývoji šírenia koronavírusu. Ako na popoludňajšom zasadnutí skonštatoval aj epidemiológ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Július Zbyňovský, takéto zasadnutia RÚVZ víta aj v súvislosti s ukončenými školskými prázdninami a návratom žiakov a pedagógov do školských lavíc.

  Podľa informácií, ktoré na dnešnom zasadnutí odzneli je situácia v školách monitorovaná: keďže počet detí, ktorí sa vrátili z kritických miest a oblastí nie je malý, je na zvážení každého riaditeľa školského zariadenia (a tak znelo aj odporúčanie krízového štábu), aby v prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti postupu kontaktoval RÚVZ a po konzultácii s ním prijímal ďalšie opatrenia na zamedzenie prípadného ďalšieho šírenia vírusu. Krízový štáb taktiež už skôr – až do odvolania – zrušil filmové predstavenia v kine Žriedlo a dnes prijal rozhodnutie o uzavretí mestskej plavárne, pričom taktiež až do odvolania.

 • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria