OBSAH

Partneri

Počet návštev: 486859

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Vitajte na stránke ZUŠ Michala Vileca

Vzhľadom na momentálnu výnimočnú situáciu budú prijímacie skúšky prebiehať nasledovne:

1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne 30. apríl - 23. august 2020 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

3. v termíne 24. august - 10. september 2020  sa uskutočnia prijímacie skúšky, pričom budete  vopred kontaktovaní našou školou (mailom, poštou alebo telefonicky) ohľadne ďalšieho postupu. Konkrétny termín prijímacích skúšok určíme podľa situácie neskôr  -  najneskôr však do 15. augusta 2020.

 

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Emailová adresa školy

zusmvilecabj@gmail.com

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • zusmvilecabj@gmail.com

 • Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 11.1.2021 sa na škole bude vyučovať DIŠTANČNE vo všetkých odboroch a ročníkoch, prípravného štúdia, I. a II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých. Predpokladaný začiatok prezenčného vyučovania podľa vývoja epidemiologickej situácie je 25.1.2021. O podrobných podmienkach návratu do škôl vás budeme informovať na webovej stránke školy a na našom facebooku.

 • Prajeme Vám všetkým krásny a šťastný Nový rok 2021.

 • Krásne Vianoce Vám praje ...

  celý kolektív ZUŠ Michala Vileca.

  Vianočné prázdniny sa uskutočnia od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021

  ĎAKUJEME.

 • Sledujte krásne vianočné vystúpenia a vianočné výtvarné práce našich žiakov na FB stránke ZUŠ.

 • Vážení rodičia,

  od 15.12.2020 od 10:00 sa uskutočnia voľby členov do Rady školy zo zástupcov rodičov per rollam prostredníctvom prístupov do EduPage. Hlasovanie bude uzavreté v stredu 16.12.2020 o 20:00.

  Každý rodič dostane túto informáciu vo forme správy - „Prihlasovanie“ do svojho EduPage konta. Kto nemá Edupage konto, príde Vám informačný email na adresu, ktorú ste nám zadali, s inštrukciami ako sa do EduPage prihlásiť.

  Samotné hlasovanie a jeho zadávanie je v programe EduPage, je intuitívne a založené na klikaní Vami vybratých kandidátov. Môžete ich zvoliť najviac štyroch. Voľba je anonymná. Volia sa navrhnutí, triedni kandidáti, jeden za každú triedu. Ak chcete kandidovať a neboli ste oslovený ako triedny kandidát, resp. viete o takom rodičovi, kontaktujte poverenú osobu do utorka 15.12.2020 do 9.00 na emailovú adresu zastupca.zus@gmail.com, resp. triedneho učiteľa. Tiež použite tento kontakt, ak máte otázky technického zabezpečenia volieb.

 • Ahojte !!!

  Naši ZUŠkári ani v tejto dobe doma nezaháľajú a pokračujú vo svojom vzdelávaní – hrajú, cvičia, tancujú, kreslia ... Sme radi, že Vás môžeme aj touto formou potešiť a tak Vám priblížiť spoločnú domácu prácu našich žiakov a ich učiteľov.

  Naša ZUŠka už od prvého dňa mimoriadnej situácie pracuje dištančnou formou vyučovania vo všetkých hlavných predmetoch, pracujeme online - chceme sa čo najviac priblížiť k našim žiakom. Výsledky našej spoločnej práce môžete vidieť a počúvať na našom – Koncerte z domu.

 • Predĺženie uzavretia školy ....

  Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove

  a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov

  sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácii šírenia vírusového ochorenia COVID-19

  v okrese Bardejov

  PREDLŽUJE

  uzavretie ZUŠ Michala Vileca do 28.10. 2020

  t.j. do jesenných prázdnin.

  Výuka všetkých žiakov bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

  Bližšie informácie o pokračovaní resp. zmenách v dištačnej forme vyučovania u triednych učiteľoch.

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria