OBSAH

Partneri

Počet návštev: 363804

80 - te výročie založenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca

80 - te výročie založenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca

Prvá a najstaršia Základná umelecká škola v Bardejove si tohto školského roku pripomína jubilejných 80 rokov svojej úspešnej existencie. Preto chceme vo svojej umeleckej činnosti celý školský rok 2018/ 2019 venovať práve tomuto významnému míľniku.  

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Aktuality Aktuality

pre online prihlášku kliknite  TU

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • Naša ZUŠ už od prvého dňa mimoriadneho prerušenia vyučovania nabehla na systém práce z domu - „home office“. Každý rodič alebo žiak našej školy bol kontaktovaný triednym učiteľom a bol s ním individuálne dohodnutý režim tohto spôsobu vyučovania.

  Na hudobnom odbore žiaci s pedagógom pracujú formou zadávania individuálnych úloh tak, ako to je aj pri riadnom vyučovaní. Zmenou je, ale spätná väzba, ktorá je zabezpečovaná vo veľkej miere formou video – audiochatu so žiakom. Táto forma sa ukázala ako najefektívnejšia v tejto mimoriadnej forme vyučovania. Samozrejme táto mimoriadna forma si žiadala aj zmeny plánov vzdelávania, ktoré pedagógovia pozmenili a upriamili pozornosť na pestovanie sebakontroly a improvizácie u žiakov. Formou spolupráce triednych učiteľov s učiteľmi hudobnej náuky dostávajú žiaci kreatívne úlohy aj z tohto predmetu.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

 • V pondelok (9.marca) dvakrát zasadal mestský krízový štáb, ktorý tak nadviazal na svoje sobotné zasadnutie, ale už za podstatne zmenenej situácie vo vývoji šírenia koronavírusu. Ako na popoludňajšom zasadnutí skonštatoval aj epidemiológ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Július Zbyňovský, takéto zasadnutia RÚVZ víta aj v súvislosti s ukončenými školskými prázdninami a návratom žiakov a pedagógov do školských lavíc.

  Podľa informácií, ktoré na dnešnom zasadnutí odzneli je situácia v školách monitorovaná: keďže počet detí, ktorí sa vrátili z kritických miest a oblastí nie je malý, je na zvážení každého riaditeľa školského zariadenia (a tak znelo aj odporúčanie krízového štábu), aby v prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti postupu kontaktoval RÚVZ a po konzultácii s ním prijímal ďalšie opatrenia na zamedzenie prípadného ďalšieho šírenia vírusu. Krízový štáb taktiež už skôr – až do odvolania – zrušil filmové predstavenia v kine Žriedlo a dnes prijal rozhodnutie o uzavretí mestskej plavárne, pričom taktiež až do odvolania.

 • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

 • Základná umelecká škola Michala Vileca praje v šetkým svojím žiakom, rodičom, pedagógom a všetkým našim priaznivcom krásne a požehnané Vianoce a ešte lepší a na umenie plodnejší rok 2020.

  Prázdniny trvajú od 21.12.2019 do 7.1.2020, nástup na riadne vyučovanie bude 8. 1. 2020.

  PF 2020

 • Srdečne Vás pozývame !!!!

  Svojou prítomnosťou podporíte našich šikovných žiakov

  a ich pedagógov a vstupným pomôžete nášmu kolegovi zo sabinovskej ZUŠ - ky.

  Bližšie info na http://nadvochkolesa.ch/moj-pribeh

  Tešíme sa na Vás.

 • Projekt „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe
  28. 10. 2019

  V dňoch 28. a 29. októbra 2019 sa naša ZUŠ Michala Vileca zapojila ako spoluorganizátor do projektu „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe. Tento projekt vypracovala Európska asociácia rodičov v Bruseli. Participovalo na ňom 7 umeleckých subjektov a medzi nimi aj naša ZUŠ.

  Projekt obsahoval spoločné kultúrno – spoločenské aktivity, na ktorých sa spolupodieľali obe strany – slovenská aj poľská.

  Komorný zbor Hviezdička pod vedením p. uč. Mgr. Chodelkovej vystúpil a liturgickými spevmi obohatil slávnostnú svätú omšu v priestoroch nádherného Mariánskeho kostola, na ktorej sa zúčastnili všetci účastníci v spolupráci s Krakowským biskupským úradom a úradom Slovákov žijúcich v zahraničí. Po slávnostnej omši nasledoval veľký galaprogram v priestoroch Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, kde vystúpil náš Žiacky akordeónový orchester pod vedením p. uč. Mgr. Miloslava Stojana, spomínaný komorný zbor Hviezdička, Zuzana Jurčová v hre na zobcovej flaute a saxofóne a spevom koncert obohatil Kristián Guttek v sprievode p. uč. Františka Palšu.

 • Výzva na predkladanie cenových ponúk.

  Výzva na predkladanie cenových ponúk k zhotoveniu krojov a čižiem pre folklórny súbor Vienok pri ZUŠ Michala Vileca, Bardejov, podľa špecifikácie obstarávateľa a výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria