OBSAH

Partneri

Počet návštev: 351169

80 - te výročie založenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca

80 - te výročie založenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca

Prvá a najstaršia Základná umelecká škola v Bardejove si tohto školského roku pripomína jubilejných 80 rokov svojej úspešnej existencie. Preto chceme vo svojej umeleckej činnosti celý školský rok 2018/ 2019 venovať práve tomuto významnému míľniku.  

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Aktuality Aktuality

pre online prihlášku kliknite  TU

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • Základná umelecká škola Michala Vileca praje v šetkým svojím žiakom, rodičom, pedagógom a všetkým našim priaznivcom krásne a požehnané Vianoce a ešte lepší a na umenie plodnejší rok 2020.

  Prázdniny trvajú od 21.12.2019 do 7.1.2020, nástup na riadne vyučovanie bude 8. 1. 2020.

  PF 2020

 • Srdečne Vás pozývame !!!!

  Svojou prítomnosťou podporíte našich šikovných žiakov

  a ich pedagógov a vstupným pomôžete nášmu kolegovi zo sabinovskej ZUŠ - ky.

  Bližšie info na http://nadvochkolesa.ch/moj-pribeh

  Tešíme sa na Vás.

 • Projekt „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe
  28. 10. 2019

  V dňoch 28. a 29. októbra 2019 sa naša ZUŠ Michala Vileca zapojila ako spoluorganizátor do projektu „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe. Tento projekt vypracovala Európska asociácia rodičov v Bruseli. Participovalo na ňom 7 umeleckých subjektov a medzi nimi aj naša ZUŠ.

  Projekt obsahoval spoločné kultúrno – spoločenské aktivity, na ktorých sa spolupodieľali obe strany – slovenská aj poľská.

  Komorný zbor Hviezdička pod vedením p. uč. Mgr. Chodelkovej vystúpil a liturgickými spevmi obohatil slávnostnú svätú omšu v priestoroch nádherného Mariánskeho kostola, na ktorej sa zúčastnili všetci účastníci v spolupráci s Krakowským biskupským úradom a úradom Slovákov žijúcich v zahraničí. Po slávnostnej omši nasledoval veľký galaprogram v priestoroch Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, kde vystúpil náš Žiacky akordeónový orchester pod vedením p. uč. Mgr. Miloslava Stojana, spomínaný komorný zbor Hviezdička, Zuzana Jurčová v hre na zobcovej flaute a saxofóne a spevom koncert obohatil Kristián Guttek v sprievode p. uč. Františka Palšu.

 • Výzva na predkladanie cenových ponúk.

  Výzva na predkladanie cenových ponúk k zhotoveniu krojov a čižiem pre folklórny súbor Vienok pri ZUŠ Michala Vileca, Bardejov, podľa špecifikácie obstarávateľa a výzvy na predloženie cenovej ponuky.

 • V závere tohto mesiaca náš úspešný spevák Kristián Guttek z triedy p. uč. Mgr. Anny Chodelkovej, DiS.art opäť ukázal svojou interpretáciou v klasickom speve, že v Bardejove máme talenty, o ktorých vie celé Slovensko. Na celoslovenskej súťaži „ Detský hudobný festival “ v Banskej Bystrici získal tento talentovaný interpret najvyšší počet bodov s pomedzi všetkých účastníkov a stal sa tak laureátom celej súťaže. O týždeň neskôr na speváckej súťaži „Moyzesov Slávik“ v Prešove získal opäť zlaté pásmo. Nemalá zásluha k týmto speváckym úspechom patrí aj korepetítorovi ZUŠ Michala Vileca p. uč. Františkovi Palšovi, DiS.art.

 • 14.mája. 2019 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca už 10. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále. Tohto ročníka sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov v štyroch kategóriách z 10 základných umeleckých škôl. Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj odborná porota v zložení p. Mgr. Michal Germuška, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art a Peter Vyslocký, DiS art. Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec rozdala v najvyššom ocenení spolu 6 miest v zlatom pásme. Veľkú radosť nám urobili naši žiaci, ktorí boli ocenení práve v najvyššom pásme : Peter Marcinčák z triedy p. uč. Petra Skurku, DiS. art

 • V piatok 10. 5. 2019 Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 29. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 20 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení – doc. PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD. , p. Monika Soroková a p. PhDr. Ján Suráň.

 • V pondelok 10. mája sa na našej ZUŠ Michala Vileca uskutočnili dva krásne koncerty venované všetkým mamkám, babkám .... Kvetinkový koncert je už na našej škole tradíciou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim ako aj publiku, ktoré prišlo podporiť naše mladé talenty.

 • Stalo sa ešte v apríli ....

  Naša základná umelecká škola spolupracovala na programe na Radničnom námestí pri príležitosti

  „ Dňa EU“. V programe vystúpil DFS Vienok so Žiackou ľudovou hudbou a žiaci tanečného odboru.

  V ten istý deň sme spolupracovali na programe „ Otvárania fontán", kde vystúpil náš pedagóg Marián Bukovský.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria