OBSAH

Prijímacie skúšky

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Michala Vileca

Hurbanova 10,085 01 Bardejov 

oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o štúdium na našej ZUŠ 

(žiakom MŠ, ZŠ, SŠ a dospelým)

že, vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šírením koronavírusu sa budú prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021 konať najskôr  24. augusta 2020 a najneskôr 10. septembra 2020.

O presnom termíne konania skúšok Vás budeme informovať. Termín bude zverejnení aj na webe a školskom FB do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách.

 

Vzhľadom na momentálnu výnimočnú situáciu budú prijímacie skúšky prebiehať nasledovne:

1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne 30. apríl - 23. august 2020 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

3. v termíne 24. august - 10. september 2020  sa uskutočnia prijímacie skúšky, pričom budete  vopred kontaktovaní našou školou (mailom, poštou alebo telefonicky) ohľadne ďalšieho postupu. Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ - mesto Bardejov  -  najneskôr však do 15. augusta 2020.

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria