•  ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

     Michala Vileca

     Hurbanova 10,085 01 Bardejov 

     oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o štúdium na našej ZUŠ 

     (žiakom MŠ, ZŠ, SŠ a dospelým)

     že, prijímame prihlášky na nový školský rok 2023/2024 

     Ako na to ? 

     1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne od 2. mája  2023, kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

     alebo 

     2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

     Presný termín a spôsob prijímacích pohovorov Vám prostredníctvom vami zadaného kontaktu, webovej stránky resp. FB dáme vedieť, čo najskôr.

     Podmienky prijatia na HO

     Podmienky prijatia na VO

     Podmienky prijatia na TO

          Podmienky prijatia na LDO