OBSAH

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Riaditeľské voľno - piatok 4. novembra 2022

  Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca Vám oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5), poskytujeme žiakom dňa 4. novembra 2022 - piatok RIADITEĽSKÉ VOĽNO. 

  Riaditeľské voľno pre žiakov ZUŠ vyhlasujeme z dôvodu metodického dňa pre všetkých zamestnancov ZUŠ. 

 • Jesenný koncert

  Vo štvrtok 3. novembra o 16.30 

  Všetkých srdečne pozývame...

 • Fantastický úspech nášho mladého akordeonistu.

  ABSOLÚTNY VÍŤAZ vo svojej kategórii.​​​​​​​​​​​​​​

  Dnes na medzinárodnom hudobnom festivale v Prahe pod názvom „ Medzinárodní akordeonové dny v Praze“ získal náš talentovaný akordeonista KRISTIÁN ČAMÁK z triedy p. uč. Mgr. Miloslava Stojana, DiS.art Zlaté pásmo a s najvyšším počtom získaných bodov od odbornej poroty sa stal ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM vo svojej kategórii. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 mladých akordeonistov z 10 krajín sveta. Hlavným organizátorom súťaže bolo Pražské konzervatórium, Spoločnosť českých akordeonistov a koncertná agentúra CTA. Účastný súťaže bol aj prezident svetovej akordeónovej asociácie.

  Kristiánkovi a p. učiteľovi úprimne blahoželáme.

 • Vernisáž výstavy našich žiakov VO

  Čaro zátišia 

  Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy pod názvom "Čaro zátišia", ktorá sa uskutoční 19. októbra 2022 o 16.30 v našej Minigalérii.

  Výstava potrvá do konca novembra. 

  Učíme deti k umeniu.

  ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého

   

 • Nový školský poriadok !

  Nový školský poriadok !

  Važení rodiča, milí žiaci, 

  naša škola sa od septembra tohto školského roka riadi novým školským poriadkom. Oboznámení s ním boli na začiatku školského roka všetci naši žiaci. Je voľne prístupný na čítanie priamo TU, na sekretariáte školy, alebo v sekcii školské dokumenty. Je to otvorený dokument, preto nás v prípade otázok neváhajte kontaktovať.

   

                  Mgr. Miloslav Stojan, DiS.art - riaditeľ ZUŠ

  ZUŠ Michala Vileca - učíme deti k umeniu ! 

 • Rodičovské združenie !!!

  Riaditeľstvo ZUŠ a Rada rodičovského združenia  pri ZUŠ Michala Vileca Vás pozývajú na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2022 o 16.30 hod. v koncertnej sále ZUŠ.

   

  Tešíme sa na Vás !

   

  Mgr. Miloslav Stojan, DiS.art

  Riaditeľ ZUŠ Michala Vileca

 • BardStar 2022

  1. ročník "B A R D S T A R 2022"

  ZUŠ MICHALA VILECA BARDEJOVMESTO BARDEJOVorganizujú pod záštitou primátora mesta Bardejov súťažnú prehliadku v speve populárnej piesne detí a mládeže

  1. ročník  "B A R D S T A R  2022"

  Dňa:    26. októbra 2022 (streda)Miesto: ZUŠ Michala Vileca Bardejov - veľká koncertná sála, Hurbanova 10, 08501 Bardejov

  Čas:    o 13:00 hod.

  Info:   https://www.zusmvileca.com/ 

  Tel. č. +421 54 4722365, 0903313453Pozvanie patrí všetkým mladým zanieteným spevákom populárnej piesne,základným a stredným školám, ajumeleckým školám. Súťažiť sa bude v troch kategóriách (rozhodujúci je vek v deň súťaže):

  1. kategória: veková kategória do 10 rokov

  2. kategória: veková kategória 11 – 14 rokov

  3. kategória: veková kategória 15 - 18 rokov

  Odborná porota:

  Predseda:  Peter Bič (Peter Bič Project)

  Členovia :  Viktória Vargová (Peter Bič Project) a Ivan Reviľák (hudobník, podnikateľ)

   

  Na súťažnú prehliadku (finále súťaže) "B A R D S T A R  2022" postupujú speváci - súťažiaci prostredníctvom predchádzajúceho výberového predkola, ktorý ZUŠ Michala Vileca uskutoční na základe zaslanýchvideonahrávok od prihlásených súťažiacich (postup pri realizácii videonahrávok TU). V prípade neprekonateľnej technickej prekážky pri vyhotovení súťažného videozáznamu/ odoslania prihlášky do súťaže, (nekompatibilný mobilný telefón, nedostatočný prístup na internet....), kontaktujte 0903313453 - Miro Vaško DiS.art. Spoločnými silami to vyriešime. Možné je aj osobné doručenie vytlačenej prihlášky a videa na USB kľúči na riaditeľstvo školy.

  Posledný termín doručenia prihlášok a súťažných videonahrávok je 19. október 2022.

  Prihláška na súťaž :  bit.ly/bardstar-prihlaska

  Výberové predkolo – informácie:Do 19. októbra 2022 nám na emailovú adresu sutazbardstar@gmail.com zašlete videonahrávku vašich súťažných piesní (dve piesne z toho jedna pôvodná slovenská), podľa uvedeného návodu (návod TU) aj spolu s vyplnenou prihláškou (prihláška TU). Spieva sa na halfplayback – neakceptuje sa spev s nahrávkou, na ktorej spieva aj pôvodný interpret (potom spievajte radšej bez sprievodu). Odporúčame aj spev so živým inštrumentálnym sprievodom - klavír, keyboard, gitara... Môžete si pripraviť aj ďalšiu rezervnú pieseň (ak by Vami vybraté piesne neboli uznané ako vhodné, resp. primerané). Do výberového predkola sa nahrávajú tie isté skladby, ktoré budú súťažiaci spievať vo finále. Do finále po posúdení videonahrávok postúpi na základe odporučenia odbornej poroty v každej kategórii 5 - 7 spevákov (podľa aktuálnej kvality). Organizátor si vyhradzuje právo na základe odporúčania odbornej poroty požadovať zmenu súťažnej skladby v prípade postupu do finále súťaže (ak nie je primeraná, alebo inak nevhodná). Informácie o úspešných finalistoch budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 22. októbra 2022. Vybratí finalisti následne odošlú na emailovu adresu "sutazbardstar@gmail.com" hudobný podklad skladieb v primeranej kvalite (WAV, Mp3) na samotné finále - do 25. októbra 2022. V prípade použitia hudobného podkladu na CD nosiči, si donesú CD v deň súťaže (funkčné, nepoškodené, vo formáte CD Audio). Táto požiadavka sa netýka finalistov s vlastným hudobným sprievodom (treba uviesť v prihláške - vlastný hudobný sprievod a aj konkrétne aký/ aké hudobné nástroje budú použité).- - -

   

  Finále súťaže - informácie:Uskutoční sa 26. októbra o 15:00 vo veľkej koncertnej sále ZUŠ Michala Vileca na Hurbanovej ulici 10 v Bardejove. Zvukové skúšky budú prebiehať od 12:30 do 14:45 s profesionálnym zvukárom priamo vo veľkej koncertnej sále školy. Každý finalista zaspieva dve pripravené piesne. Čas vyhradený pre každého súťažiaceho je 8 minút. Ak bude niektorá zo súťažných skladieb dlhšia, po tretej minúte ju zvukár plynule stíši. Nie je potrebné toto upravovať pred súťažou.Ak však máte možnosť dať si profesionálne vyrobiť dĺžku skladby "na mieru", využite to. Súťažiaci budú mať k dispozícii niekoľko miestnosti na prípravu, občerstvenie, rozospievanie sa... Odborná porota bude zložená z troch profesionálnych hudobníkov (pedagógov) a v každej kategórii odporučí udeliť prvé tri miesta a jedného laureáta celej súťaže. Ak sa nedosiahne primeraná úroveň, orgánizátor si vyhradzuje právo niektoré z miest neudeliť. Organizátor vyhotoví z výsledkov súťaže výsledkový protokol. Víťazi získajú diplom, hodnotné ceny (finančné, vecné) aj možnosť absolvovať odbornú konzultáciu s hlasovým pedagógom. Laureát súťaže získa taktiež možnosť vystúpiť so živou kapelou na Vianočných koncertoch školy v športovej hale "Mier" v decembri 2022. Všetci finalisti dostanú diplom za účinkovanie vo finále

  "B A R D S T A R  2022".

  Kritériá hodnotenia finalistov odbornou porotou:základné: intonácia, rytmus, hlasová aj jazyková kultúra, javiskové vystupovanie, celkový prejavdoplňujúce: dramaturgia - vhodný výber piesní, štýl, vizuálny dojem - kostým

  Postup pri realizácii videonahrávky na mobilný telefón - informácie:Pripravte si mobilný telefón - umiestnite ho stabilnú podložku, najlepšie ak máte statív. Natáčanie videa "z ruky" nie je ideálne.Dôležité informácie k samotnej realizácii videonahrávky:  - video nahrávajte na výšku  - vyhnite sa protisvetlu,  - pri nahrávaní vylúčte zo svojho okolia rušivé zvuky (hluk ulice, rozhovor, tv, rádio...)Zaspievajte pieseň so sprievodom, ktorý použijete aj v samotnej súťaži (môžete prípadne aj bez hudobného sprievodu – acapella)Každú pieseň nahrajte samostatne - jedna pieseň = jedno video!Zhotovený videozáznam nijako neupravujte!Pošlite záznam prostredníctvom portálu https://www.uschovna.cz/sk/poslat-zasilkuDo kolonky "KOMU" uveďte: "sutazbardstar@gmail.com"Do kolonky "SPRÁVA" uveďte - meno, priezvisko súťažiaceho a názov skladby (napr. Napr.: Janka Balažová - V sieti Ťa mám). Každé video pošlite samostatne. V krajnom prípade je možné po dohode (volajte 0903313453) priniesť video osobne (USB) na riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca v Bardejove. Vyplňte si prihlášku a klikom "odoslať" ju odošlite.

  Prihláška na súťaž :  bit.ly/bardstar-prihlaska

  Generálny sponzor - EXMUSIC 

  Sponzor: STABO Bardejov, BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

 • Začiatok školského roka 2022/2023

  Vážení rodičia a žiaci,


  pozdravujeme Vás a oznamujeme Vám, že sme pripravení na ďalšiu cestu umením.

  Zápis a zadelenie do rozvrhov bude prebiehať : 

  5. septembra od 9.00 do 12.00   -  od 13.00 do 17.00 

  a 6. - 8. septembra od 13.00 do 17.00

  resp. po dohode so svojimi triednymi učiteľmi.

  Priebežné rozvrhy hudobnej náuky a prípravnej hudobnej náuky sa dozviete u svojich vyučujúcich. 

  Nezabudnite na vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete stiahnúť TU, ale to najlepšie môžete urobiť cez EduPage v sekcii žiadosti/vyhlásenia. 

  Všetky užitočné informácie ohľadom štúdia v novom školskom roku obdržíte na začiatku šk. roka v správe EduPage. 

  Tešíme sa na Vás a prajeme veľa umeleckých úspechov.   

           • Hurá prázdniny !!!

  Ďakujeme všetkým našim žiakom, rodičom, všetkým priaznivcom umenia a našej práce za prejavenú podporu. 

  Prajeme všetkým krásne leto plné aktívneho oddychu a tešíme sa na Vás všetkých už 5. septembra v novom školskom roku 2022/2023 

  Vysvedčenia za školský rok 2021/2022 sa vydávajú vo štvrtok 30. júna v čase od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 15.00 resp. po dohode s triednym učiteľom. 

  Učíme deti k umeniu.   

   

  Kolektív ZUŠ Michala Vileca  

 • Umenie pre každého

  Výchovné koncerty v plnom prúde ...

  Sériu výchovných koncertov pre mladých bardejovčanov, sme odštartovali tento týždeň v našej koncertnej sále.

  Učíme deti k umeniu.

  príďte to s nami skúsiť

  #ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého

  https://www.zusmvileca.com/register/

 • Verejný absolventský koncert spojený so slávnostným vyradením a oceňovaním úspešných absolventov a žiakov školy.

  Dňa 16. júna 2022 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Michala Vileca konal absolventský koncert spojený so slávnostným vyradením a oceňovaním úspešných absolventov a žiakov školy. Príjemný večer umelecky vyplnilo 12 hudobných a tanečných čísiel, na ktorých interpretovali svoj program tí najlepší absolventi a úspešný žiaci na celoslovenských a ale aj medzinárodných súťažiach. Škola, pedagógovia, rodičia, ale aj samotní absolventi môžu byť právom hrdí, že sú na svete ďalší ľudia – umelci s jedinečnými umeleckými zručnosťami.

  Ocenení absolventi školského roku 2021/2022 za mimoriadne študijné výsledky a zviditeľňovanie ZUŠ Michala Vileca :

  1. Kristián Jančošek

  2. Oliver Juraši 

  3. Daniela Jurišinová

  4. Bronislava Mlynarovičová

  5. Henrieta Sokolová  

  Ocenení žiaci školského roku 2021/2022 za mimoriadne študijné výsledky a zviditeľňovanie ZUŠ Michala Vileca :

  1. Natália Tomečková – za vynikajúcu reprezentáciu ZUŠ Michala Vileca na klavírnej súťažnej prehliadke „Pianoforte“ v Starej Ľubovni

  2. Kristián Čamák -  za vynikajúcu reprezentáciu ZUŠ Michala Vileca na medzinárodnom akordeónovom festivale Goldentango Euromussete v Rajeckých Tepliciach 

  3. Šimon Sobek -  za vynikajúcu reprezentáciu ZUŠ Michala Vileca na medzinárodnom akordeónovom festivale Goldentango Euromussete v Rajeckých Tepliciach 

  4. Laura Čušková – za vynikajúcu reprezentáciu ZUŠ Michala Vileca na umeleckých a kultúrnych akciách

  5. Radoslav Grich -   za vynikajúcu reprezentáciu ZUŠ Michala Vileca na umeleckých a kultúrnych akciách  

  Ocenený pedagóg školského roku 2021/2022 za mimoriadne usilovnú prácu, výsledky a zviditeľňovanie ZUŠ Michala Vileca počas dlhoročnej pedagogickej praxe a riadenia

  Mgr. Mária Ďurčáková

  Súčasťou absolventských prezentácii bola vernisáž a výstava prác absolventov výtvarného odboru v HOS Bardejov a v Minigalérii ZUŠ Michala Vileca. 

  Za výborné fotografie ďakujeme p. učiteľovi a fotografovi Mariánovi Šothovi. 

   

 • Absolventská výstava

  15. júna 2022 sa v priestoroch výstavnej siene Hornošarišského osvetového strediska konala vernisáž výstavy absolventov výtvarného odboru našej ZUŠ Michala Vileca.

  Na pestrofarebnej výstave vystavuje 21 mladých výtvarníkov hodnotné výtvarné diela, ktoré by si vaše oči a zmysel pre krásu nemali ujsť. M ladí absolventi sú žiakmi p. uč. Mgr. Martina Jesenského.

  Nezmeškajte túto jedinečnú výstavu.  

  👋👋👋

  #ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého

  https://www.zusmvileca.com/register/

 • Prijímacie skúšky

  Príďte to s nami skúsiť !!!

 • Absolventské finále !!!

  A ideme do Finále. 👍👍👍

  Pozývame Vás na interný ( 15.júna 2022 o 17.00) a verejný absolventský koncert spojený so slávnostným vyradením a oceňovaním už vo štvrtok 16. júna u nás o 17.00.
  Tiež Vás pozývame na "pohladenie oka" pri výstave našich absolventov výtvarného odboru. 🎨🎨🎨

  #ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého
  https://www.zusmvileca.com/register/

 • Jarný koncert č. 3

  Srdečne Vás pozývame na náš verejný "Jarný koncert č. 3", na ktorom sa môžete umelecky nadýchnuť už tento štvrtok 9. júna o 16.30 v našej koncertnej sále.

  Príďte podporiť naše mladé talenty. Tešíme sa na Vás.

  #ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého

  https://www.zusmvileca.com/register/

 • DEŇ DETÍ na našej ZUŠ

  Vydarený kreatívny "Deň detí" na našej ZUŠ Michala Vileca.

  "Deti boli ste FANTASTICKÉ" - Vaši učitelia.

   

  #ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého

  https://www.zusmvileca.com/register/

 • "Váš" deň na ZUŠ-ke.

 • Medzinárodný akordeónový festival GoldenTango Euromussete v Rajeckých Tepliciach.

  Veľký úspech a tým aj obrovskú radosť nám urobili naši mladí akordeonisti, ktorí sa včera zúčastnili už na 20. ročníku tohto výnimočného akordeónového festivalu. V silnej medzinárodnej konkurencii získal mladý akordeonista Šimon Sobek strieborné pásmo a náš najmenší talent Kristián Čamák vybojoval zlaté pásmo s víťazstvom svojej kategórie. Vďaka za úsilie patrí pedagógom p. učiteľke Viere Stojanovej a Miloslavovi Stojanovi.

   

  Ďakujeme za perfektnú reprezentáciu.🌷🪗🌷

   

  #ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého

  https://www.zusmvileca.com/register/

 • Klavírna súťaž PIANOFORTE v Starej Ľubovni.

  Vynikajúci výkon našej žiačky, mladej klaviristky - Natálie Tomečkovej bol spečatený získaním zlatého pásma na celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na klavír v Starej Ľubovni. Za výborný úspech ďakujeme aj p.učiteľovi Mariánovi Golecovi. 

   

  Len tak ďalej... 🎶🎹🌷🌷🌷

   

  #ZUŠ Michala Vileca - umenie pre každého

  https://www.zusmvileca.com/register/

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria