OBSAH

 • Milí rodičia !

  Máme za sebou ďalší školský rok. Bol to zvlášny rok, poznačený pandémiou a dištančným vyučovaním, ale zvládli sme ho. Naučili sme zas niečo nové. Poďakovanie patrí aj Vám, rodičom, že ste to s nami vydržali, za Vaše pochopenie a trpezlivosť. 

  Ďakujem Vám. 

  Prajeme všetkým žiakom a rodičom krásne prázdniny a opäť dovidenia v septembri. 

   

                                                                                                                      Mgr. Mária Ďurčáková, riaditeľka ZUŠ  

 • Úspech na akordeónovej súťaži !

  Blahoželáme Oliverovi Stojanovi

  Blahoželáme Oliverovi Stojanovi ku krásnemu umiestneniu na V. ročníku Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl ONLINE 2021, pod záštitou Združenia akordeonistov Slovenska.Vďaka patrí jeho pani učiteľke Viere Stojanovej.  [:||||||||||||:]

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Naši výborní saxofonisti !

 • Návrat do ZUŠky - aktualizované

  Vážení rodičia, milí žiaci !  


  Riaditeľstvo ZUŠ  M. Vileca oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR platného od 17.5.2021 (pondelok) obnovuje vyučovací proces pre všetkých žiakov. Prezenčného vyučovania sa teda môžu zúčastniť všetci žiaci, aj žiaci študujúci spev, hru na dychové nástroje, ako aj skupinové predmety – hudobná náuka, literárno-dramatický odbor, výtvarný a tanečný odbor.  Podmienkou účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní je podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné znovu predložiť po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni.


  Povinné tlačivá :  

  • ak máte rodičovské prístupové práva alebo mobilnú aplikáciu EduPage, všetko môžete vyplniť prostredníctvom EduPage. (sekcia Žiadosti/Vyhlásenia) Takto vyplnené povinné prílohy nie je potrebné tlačiť ani inak preukazovať vašu bezinfekčnosť. 


  ako sa prihlásiť  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u39/e1121


  ako zadať bezinfekčnosť  :  https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595


  • v iných prípadoch vytlačiť, vyplniť a priniesť v deň vyučovania pred vstupom do budovy ZUŠ  Michala Vileca do rúk triedneho učiteľa. Všetky potrebné dokumenty si môžete stiahnuť nižšie ....  

       Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa žiaka o bezinfekčnosti -  docx

       Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti - docx

       Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfenčnosti - docx


  Zároveň všetkých prosíme pri návšteve našej školy o prísne dodržiavanie potrebných protipandemických opatrení. Platí naďalej Zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov školy. Pri nevyhnutnom vstupe do priestorov je rodič povinný vyplniť požadované tlačivá.

  Ďakujeme.

  Tešíme sa na stretnutia v ZUŠ  

 • Prijímacie skúšky

                   Prijímacie skúšky

   ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

  Michala Vileca

  Hurbanova 10,085 01 Bardejov 

  oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o štúdium na našej ZUŠ 

  (žiakom MŠ, ZŠ, SŠ a dospelým)

  že, prijímame prihlášky na nový školský rok 2021/2022 

  Ako na to ? 

  1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne od 1. apríla do 23. augusta 2021 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

  alebo

  2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

  Presný termín a spôsob prijímacích pohovorov Vám prostredníctvom vami zadaného kontaktu, webovej stránky resp. FB dáme vedieť, čo najskôr po obnovení prezenčného vyučovania na našej škole.

  ĎAKUJEME !!!  

  mesto Považská Bystrica -         najnesvšak do 15. augusta 

 • Veľkonočné sviatky !

  Krásne a radostné dni cez Veľkonočné sviatky a veľa životnej pohody v ďalších dňoch Vám zo srdca želá Základná umelecká škola Michala Vileca. 

   

  Veľkonočné prázdniny budú od štvrtka 1.apríla 2021 do utorka 6. apríla 2021. Nástup na vyučovanie / dištančné / bude v stredu 7. apríla 2021. 

   

  Ďakujeme, že s ste nami.  

 • Vážené pani učiteľky, páni učitelia!


     28. marec, Deň učiteľov je vašim sviatkom. Sviatkom ľudí, pre ktorých
  sa ich profesia stala poslaním. Aktuálna doba, ktorú žijeme to iba potvrdzuje.
  Dištančné vzdelávanie prinieslo nové momenty. Omnoho väčšie nároky na
  prípravu, z hľadiska času, ale aj obsahu samotného vyučovania. Chýbajúci
  priamy sociálny kontakt zvyšuje náročnosť individuálnej komunikácie so
  samotnými žiakmi i rodičmi. Isto vám to všetkým chýba, ale možno aj viac
  stmeľuje. A to je mimoriadne dôležité, aby sme z tohto marazmu vyšli silnejší,
  pripravení na nové výzvy, ktoré nás po jeho prekonaní čakajú.
     Vážení učitelia, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských
  zariadení, materských škôl – prijmite moje úprimné poďakovanie za všetko čo
  robíte pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, za všetko čo robíte pre našu
  budúcnosť. Isto by som radšej uprednostnil osobné poďakovanie tak, ako
  tomu bolo v minulosti. O to úprimnejšie ho prijmite prosím aspoň takýmto
  spôsobom, povedané aktuálnou školskou terminológiou – dištančne.
   
     Prajem vám predovšetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti, množstvo nových
  nápadov a inšpirácii, pretože tak pre vás, ale aj pre žiakov a rodičov je to veľmi
  náročné obdobie. Samospráva Mesta Bardejov robí všetko preto, aby sme toto
  neľahké obdobie spoločne zvládli a aj za to vám patrí veľké „ĎAKUJEME“.
     Dávajte na seba pozor, na svojich blízkych i žiakov. Želám vám všetko dobré,
  veľa zdravia a úspechov.

  Boris Hanuščak
  primátor mesta

 • !!!POZOR!!! súťaž pre žiakov všetkých odborov našej Základnej umeleckej školy

   

  Milí žiaci,

  pozývame vás zapojiť sa do fotografickej súťaže, ktorá je určená pre všetkých žiakov našej školy, bez ohľadu na to, aký odbor navštevujú. Stačí mať mobilný telefón a pri prechádzke v prírode, venčení psíka, či ceste do obchodu... si všímať svet okolo seba, mať dobré oko, spraviť zaujímavú fotografiu a poslať ju na e-mailovú adresu našej ZUŠky.

  Téma súťaže: Čo nám zanechala zima a čo prináša jar.

  V týchto dňoch pomaly miznú aj posledné zvyšky snehu, čo je neklamným znakom, že sa k nám pomaly blíži jar a práve toto rozhranie dvoch ročných období  je témou fotografickej súťaže. Rozpustený sneh odhalil veci pekné, ale mnohokrát aj škaredé, často krát spôsobené práve nami ľuďmi.  Súčasne sa začínajú objavovať aj prvé náznaky jari, prvé puky na stromoch, bahniatka, z hliny sa predierajú prvé stonky narcisov, ale  niekde už aj rozkvitnuté  snežienky či podbeľe. Skúste sa pozerať okolo seba, vidieť to pekné a prípadne upozorniť aj na to škaredé a podeľte sa s vašimi  postrehmi zaujímavou fotografiou.

  Fotografie so svojim menom posielajte na e-mail zusmvilecabj@gmail.com

   do konca marca 2021.

  Tešíme sa na vaše príspevky.

   

  Vaša ZUŠka

 • Vyučovanie v ZUŠ Michala Vileca bude od 1. 3. 2021 prebiehať naďalej DIŠTANČNOU FORMOU

  V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov, na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov,

  bude vyučovanie žiakov našej ZUŠ  prebiehať od pondelka 1.3.2021 naďalej dištančnou formou.

   

  O dátume nástupu na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme v predstihu informovať. 

  Ďakujeme, že ste s nami.  

 • Vážení rodičia a milí priatelia našej ZUŠ " pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane "

 • Jarné prázdniny ...

  ...od 20.02.2021 - 28.02.2021 ...

  oddychujte Vaša ZUŠka  

 • Zabavte sa s nami a zapojte sa do našej "VEĽKEJ SNOW CHALLENGE"

 • OD NÁS - PRE VÁS

  Koncerty z domu ...

  Nevynechajte náš FB a pozrite si výtvarné práce našich žiakov a naše   

  KONCERTY Z DOMU ... 

 • Vyučovanie v ZUŠ Michala Vileca bude od 9. 2. 2021 prebiehať naďalej DIŠTANČNOU FORMOU


  Na základe zamedzenia zvýšenej mobility žiakov a ich rodičov z celého bardejovského okresu, ktorí našu ZUŠ navštevujú, sa Mestský krízový štáb rozhodol, že sa od zajtra 9. februára 2021 na ZUŠ Michala Vileca neobnoví prezenčná forma vyučovania pre žiakov hudobného odboru, ktorí navštevujú  1.- 4. ročník ZŠ. 
  Vyučovanie v ZUŠ Michala Vileca v Bardejove bude aj naďalej prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU –  tak, ako doteraz.
  V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa nástupu na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme v predstihu informovať. 
  Ďakujeme Vám za vašu priazeň, veľmi si vážime, že ste nám zostali verní aj v týchto neľahkých časoch.  
  Vaša ZUŠ Michala Vileca.

 • Oznam k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

  Vážení rodičia !!!

  Na základe rozhodnutia pedagogickej rady v súlade s usmernením Ministerstva školstva zo dňa 19. 1. 2021 budú výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 doručené žiakom osobne až v dobe návratu do školy.

  Keďže sa z dôvodu prerušeného vyučovania nepodarilo naplniť ciele všetkých predmetov plnohodnotnou realizáciou, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady ZUŠ Michala Vileca o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie sa v predmetoch :  

  • Hudobný odbor : štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri a práca v súbore, hudba a počítač a obligátny nástroj  /len ak sa dištančne predmet nevyučoval/  
  • Výtvarný odbor : grafika a vybrané state z teórie umenia
  • Tanečný odbor :  súborová práca
  • Literárno dramatický odbor : prednes, práca v súbore, pohyb, dejiny dramatickej  tvorby                 

  budú žiaci klasifikovať formou :  absolvoval/absolvovala.

   

  Žiaci, ktorí majú predĺženú klasifikáciu do 31.03.2021, budú mať k tomuto dátumu vystavený aj Výpis hodnotenia za I. polrok šk. roka 2020/2021

   

                                                                                                                           Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca

   

  foto zdroj : webnoviny.sk

 • POZOR !!! Nový email našej ZUŠ

  zusmvilecabj@gmail.com

 • Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

  Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 11.1.2021 sa na škole bude vyučovať DIŠTANČNE vo všetkých odboroch a ročníkoch, prípravného štúdia,   I. a II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých. Predpokladaný  začiatok prezenčného vyučovania podľa vývoja epidemiologickej situácie je 25.1.2021. O podrobných  podmienkach návratu do škôl vás budeme informovať na webovej stránke školy a na našom facebooku. 

 • Šťastný Nový rok 2021

  Prajeme Vám všetkým krásny a šťastný Nový rok 2021.  

 • Krásne Vianoce ....

  Krásne Vianoce Vám praje ...

  celý kolektív ZUŠ Michala Vileca.

  Vianočné prázdniny sa uskutočnia od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021

  ĎAKUJEME. 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria