OBSAH

Súhlas dotknutej osoby


Na základe mimoriadneho prerušenia vyučovania Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom, ktorý tak  rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania, prešla naša Základná umelecká škola Michala Vileca na vyučovanie formou " home office".  

Táto nová, elektronická forma vyučovania využíva aj prácu so sociálnymi sieťami akými sú hlavne "Facebook". Zverejňovanie umeleckej práce vašich detí / v príprade ŠPD vašej umeleckej práce/  môže byť toho súčasťou.

Nariadenie EPaR EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov nám ukladá vyžiadať si Váš súhlas pre zverejňovanie týchto médií na našom webovom sídle resp. na spomínanom Facebooku. 

Súhlas dotknutej osoby ste už ako zákonný zástupcovia podpisovali v printovej podobe, avšak k danej situácii a množstva umeleckého materiálu pristupujeme ešte k takejto forme.  


Súhlas, ktorý ste nám dali má platnosť do konca štúdia Vášho dieťaťa.  

Súhlas, ktorý ste nám dali môžete kedykoľvek odvolať :

* zaslaním oznámenia na e mail školy :zusmvileca@stonline.sk

* zaslaním oznámenia poštou, alebo osobne na adrese Hurbanova 10, 085 01 Bardejov


Zverejňujeme iba Vami zhotovené fotografie, videá a prezentácie, na ktoré sme dostali súhlas

po telefonickej resp. elektronickej komunikácii.  

ĎAKUJEME ! 


Ako na to ?  

  1. v nižšie uvedenom formuláry zadajte svoje meno a priezvisko

                            2. ďalej zadajte svoj e-mail 

                            3. skopírujete doleuvedené vyhlásenie a vložte ho do kolonky :  vaše otázky,                                                                                              pripomienky

                            4. vo vyhlásení doplňte meno svojho dieťaťa a jeho ID /variabilný symbol

                            5. ešte vyplňte bezpečnostný text a kliknite "Odoslať"  

 

 

Preddefinované vyhlásenie : 

                                            / celý text skopírovať - vložiť - dopísať /                                           


Súhlasím ako zákonný zástupca dole uvedeného žiaka ZUŠ Michala Vileca, so zverejňovaním fotografií, videí a prezentácií s uvedením jeho mena a priezviska ako autora spomínaných  médií na webovom sídle školy a školskom Facebooku  Základnej umeleckej školy Michala Vileca. 

meno a priezvisko dieťaťa : 

ID dieťaťa : 


                                                                                                                                  

Súhlas dotknutej osoby - FORMULÁR

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím
* takto označené polia sú povinné

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria