OBSAH

Naše súťaže

1. ročník "B A R D S T A R 2022"

ZUŠ MICHALA VILECA BARDEJOV
MESTO BARDEJOV

organizujú pod záštitou primátora mesta Bardejov súťažnú prehliadku v speve populárnej piesne detí a mládeže


1. ročník  "B A R D S T A R  2022"

Dňa:    26. októbra 2022 (streda)
Miesto: ZUŠ Michala Vileca Bardejov - veľká koncertná sála, Hurbanova 10, 08501 Bardejov
Čas:    o 13:00 hod.
Info:   https://www.zusmvileca.com/ 
Tel. č. +421 54 4722365, 0903313453

Pozvanie patrí všetkým mladým zanieteným spevákom populárnej piesne,základným a stredným školám, aj
umeleckým školám. Súťažiť sa bude v troch kategóriách (rozhodujúci je vek v deň súťaže):

1. kategória: veková kategória do 10 rokov
2. kategória: veková kategória 11 – 14 rokov
3. kategória: veková kategória 15 - 18 rokov

 

Odborná porota:

Predseda:  Peter Bič (Peter Bič Project)
Členovia :  Viktória Vargová (Peter Bič Project) a Ivan Reviľák (hudobník, podnikateľ)  


Na súťažnú prehliadku (finále súťaže) "B A R D S T A R  2022" postupujú speváci - súťažiaci prostredníctvom predchádzajúceho výberového predkola, ktorý ZUŠ Michala Vileca uskutoční na základe zaslaných
videonahrávok od prihlásených súťažiacich (postup pri realizácii videonahrávok TU). V prípade neprekonateľnej technickej prekážky pri vyhotovení súťažného videozáznamu/ odoslania prihlášky do súťaže, (nekompatibilný mobilný telefón, nedostatočný prístup na internet....), kontaktujte 0903313453 - Miro Vaško DiS.art. Spoločnými silami to vyriešime. Možné je aj osobné doručenie vytlačenej prihlášky a videa na USB kľúči na riaditeľstvo školy.

Posledný termín doručenia prihlášok a súťažných videonahrávok je 19. október 2022.

Prihláška na súťaž :  bit.ly/bardstar-prihlaska

Výberové predkolo – informácie:
Do 19. októbra 2022 nám na emailovú adresu sutazbardstar@gmail.com zašlete videonahrávku vašich súťažných piesní (dve piesne z toho jedna pôvodná slovenská), podľa uvedeného návodu (návod TU) aj spolu s vyplnenou prihláškou (prihláška TU). Spieva sa na halfplayback – neakceptuje sa spev s nahrávkou, na ktorej spieva aj pôvodný interpret (potom spievajte radšej bez sprievodu). Odporúčame aj spev so živým inštrumentálnym sprievodom - klavír, keyboard, gitara... Môžete si pripraviť aj ďalšiu rezervnú pieseň (ak by Vami vybraté piesne neboli uznané ako vhodné, resp. primerané). Do výberového predkola sa nahrávajú tie isté skladby, ktoré budú súťažiaci spievať vo finále. Do finále po posúdení videonahrávok postúpi na základe odporučenia odbornej poroty v každej kategórii 5 - 7 spevákov (podľa aktuálnej kvality). Organizátor si vyhradzuje právo na základe odporúčania odbornej poroty požadovať zmenu súťažnej skladby v prípade postupu do finále súťaže (ak nie je primeraná, alebo inak nevhodná). Informácie o úspešných finalistoch budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 22. októbra 2022. Vybratí finalisti následne odošlú na emailovu adresu "sutazbardstar@gmail.com" hudobný podklad skladieb v primeranej kvalite (WAV, Mp3) na samotné finále - do 25. októbra 2022. V prípade použitia hudobného podkladu na CD nosiči, si donesú CD v deň súťaže (funkčné, nepoškodené, vo formáte CD Audio). Táto požiadavka sa netýka finalistov s vlastným hudobným sprievodom (treba uviesť v prihláške - vlastný hudobný sprievod a aj konkrétne aký/ aké hudobné nástroje budú použité).

- - -

Finále súťaže - informácie:
Uskutoční sa 26. októbra o 15:00 vo veľkej koncertnej sále ZUŠ Michala Vileca na Hurbanovej ulici 10 v Bardejove. Zvukové skúšky budú prebiehať od 12:30 do 14:45 s profesionálnym zvukárom priamo vo veľkej koncertnej sále školy. Každý finalista zaspieva dve pripravené piesne. Čas vyhradený pre každého súťažiaceho je 8 minút. Ak bude niektorá zo súťažných skladieb dlhšia, po tretej minúte ju zvukár plynule stíši. Nie je potrebné toto upravovať pred súťažou.
Ak však máte možnosť dať si profesionálne vyrobiť dĺžku skladby "na mieru", využite to. Súťažiaci budú mať k dispozícii niekoľko miestnosti na prípravu, občerstvenie, rozospievanie sa... Odborná porota bude zložená z troch profesionálnych hudobníkov (pedagógov) a v každej kategórii odporučí udeliť prvé tri miesta a jedného laureáta celej súťaže. Ak sa nedosiahne primeraná úroveň, orgánizátor si vyhradzuje právo niektoré z miest neudeliť. Organizátor vyhotoví z výsledkov súťaže výsledkový protokol. Víťazi získajú diplom, hodnotné ceny (finančné, vecné) aj možnosť absolvovať odbornú konzultáciu s hlasovým pedagógom. Laureát súťaže získa taktiež možnosť vystúpiť so živou kapelou na Vianočných koncertoch školy v športovej hale "Mier" v decembri 2022. Všetci finalisti dostanú diplom za účinkovanie vo finále "B A R D S T A R  2022".

- - -

Kritériá hodnotenia finalistov odbornou porotou:
základné: intonácia, rytmus, hlasová aj jazyková kultúra, javiskové vystupovanie, celkový prejav
doplňujúce: dramaturgia - vhodný výber piesní, štýl, vizuálny dojem - kostým

- - -

Postup pri realizácii videonahrávky na mobilný telefón - informácie:
Pripravte si mobilný telefón - umiestnite ho stabilnú podložku, najlepšie ak máte statív. Natáčanie videa "z ruky" nie je ideálne.
Dôležité informácie k samotnej realizácii videonahrávky:
  - video nahrávajte na výšku
  - vyhnite sa protisvetlu,
  - pri nahrávaní vylúčte zo svojho okolia rušivé zvuky (hluk ulice, rozhovor, tv, rádio...)
Zaspievajte pieseň so sprievodom, ktorý použijete aj v samotnej súťaži (môžete prípadne aj bez hudobného sprievodu – acapella)
Každú pieseň nahrajte samostatne - jedna pieseň = jedno video!
Zhotovený videozáznam nijako neupravujte!
Pošlite záznam prostredníctvom portálu https://www.uschovna.cz/sk/poslat-zasilku
Do kolonky "KOMU" uveďte: "sutazbardstar@gmail.com"
Do kolonky "SPRÁVA" uveďte - meno, priezvisko súťažiaceho a názov skladby (napr. Napr.: Janka Balažová - V sieti Ťa mám). Každé video pošlite samostatne. V krajnom prípade je možné po dohode (volajte 0903313453) priniesť video osobne (USB) na riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca v Bardejove. Vyplňte si prihlášku a klikom "odoslať" ju odošlite.

Prihláška na súťaž :  bit.ly/bardstar-prihlaska

 - - -

Plagát súťaže:Mediálna spolupráca: BTV, ONline Bardejov

- - -

Generálny sponzor - EXMUSIC
Sponzori :  STABO Bardejov, BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria