OBSAH

 • Stalo sa ešte v apríli ....

  Stalo sa ešte v apríli ....

  Naša základná umelecká škola spolupracovala na programe na Radničnom námestí pri príležitosti

  „ Dňa EU“.  V programe vystúpil DFS Vienok so Žiackou ľudovou hudbou a žiaci tanečného odboru.

  V ten istý deň sme spolupracovali na programe „ Otvárania fontán", kde vystúpil náš pedagóg Marián Bukovský.

 • Kvetinkový koncert

 • Slávik Slovenska 2019

 • Veľkonočné prázdniny !!!

  Veľkonočné prázdniny !!!

  Želáme Vám veselú Veľkú noc, veľa vody, pohody, spokojnosti a radosti.

  Veľkonočné prázdniny sú od 18. 4. 2019 do 23.4.2019. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 24.4.2019

 • Koncert bývalých absolventov

 • Valentínsky koncert

 • Rodičovské stretnutie pre žiakov prípravného ročníka na HO

  Rodičovské stretnutie pre žiakov prípravného ročníka na HO
  28. 1. 2019

  Pozývame všetkých rodičov žiakov prípravného ročníka na hudobnom odbore na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční 28. januára 2019 o 16.30 v našej VKS. 

 • Vystúpenie na bardejovských Vianočných trhoch

  20. 12. 2018

  Naša ZUŠ prispela k atmosfére Vianočných trhoch svojim programom. Vystúpili žiaci TO, p. uč. Bukovského, Vaška a p .uč. Chodelkovej.  

 • Vianočná rozprávka Kráľ drozdia brada

  19. 12. 2018

  Ako je už zvykom aj vianočné predstavenie patrí do programu našej ZUŠ. Ani tento rok žiaci LDO a TO nezaháľali a pripravili pre škôlky, školy a širokú verejnosť krásne predstavenie.   

 • Vianočný program pre kamión Cola - cola

  Vystúpili žiaci p. uč. Chodelkovej a p. uč. Skurku 

 • Vianočné vystúpenie pre Ligu proti rakovine ....

  11. 12. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Jászayovej a žiaci TO 

 • Vianočné vystúpenie v seniorcentre Antik

  13. 12. 2018

  Vystúpenie pre našich seniorov ...vystúpili žiaci TO  za sprievodu p. uč. Palšu    

 • Slávnostná akadémia k 80 - výročiu našej ZUŠ

  Slávnostná akadémia k 80 - výročiu našej ZUŠ
  7. 12. 2018

  Je to už neuveriteľných 80 rokov od kedy svoje brány prvý krát otvorila najstaršia umelecká škola v našom regióne  -  Základná umelecká škola Michala Vileca. Oslavy tohto výročia vrcholili práve tento školský rok a vyvrcholili v piatok 7. decembra 2018 Slávnostnou akadémiou v priestoroch koncertnej sály spomínanej Základnej umeleckej školy.

  Slávnostný koncert, na ktorom vystúpili terajší , ale aj bývalí žiaci tejto školy a ich pedagógovia ukázal nesmiernu kvalitu tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá je aj v tejto modernej dobe nezastupiteľným kultúrnym článkom nášho mesta Bardejov.  Tóny klasickej,  ale aj modernej hudby a folklóru, striedali gratulácie a pozdravy pozvaných hostí, ktorí s oslavujúcou inštitúciou spolupracovali resp. sa na jej histórii spolupodieľali. Najvyšším ocenením práce celého kolektívu a ich žiakov bolo odovzdanie v poradí už druhej „ceny primátora mesta Bardejov“  MuDr. Borisa Hanuščaka, ktorý toto ocenenie aj vlastnoručne odovzdal do rúk riaditeľky školy Mgr. Márii Ďurčákovej.

  V túto slávnostnú chvíľu boli riaditeľkou školy ocenení  aj  žiaci, pedagógovia a sponzori, ktorí našu školu mimoriadne reprezentovali  resp. pomáhali vytvárať Základnej umeleckej škole Michala Vileca status úspešnej a živej umeleckej školy.  Boli to žiaci Kristián Guttek, Tomáš Jurč, Vanessa Varaliová, pedagógovia Marián Bukovský, František Palša, Mgr. Miloslav Stojan, PaedDr. Helena Tomečková, Peter Vyslocký a sponzori Mgr. Marcela Hudáková, Ivan Reviľák, Ing. Mária Vaňková  a Ing. Jaroslav Žák.         

  Počas slávnostného večera svetlo sveta uzrelo aj nové v poradí už druhé CD, na ktorom sú zachytené tie  najlepšie hudobné výsledky  individuálnej, ale aj kolektívnej práce našich žiakov  a ich pedagógov. Tiež bola pri príležitosti 80 – teho  výročia založenia ZUŠ  vydaná  pamätnica, kde je  zachytených posledných 10 rokov histórie školy  a ktorá bola spolu s CD  prezentom pre pozvaných hostí.        

  Základnú umeleckú  školu Michala Vileca a jej úspešných 80 rokov vytvárali vždy hlavne jej zamestnanci a učitelia, ktorým patrilo záverečné defilé a ktorým sa obecenstvo v závere poďakovalo obrovským potleskom.    

  Ďakujeme všetkým absolventom našej školy, bývalým aj terajším zamestnancom, mestu Bardejov a všetkým, ktorí našu školu podporujú a oceňujú tak prácu Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove.   

 • Program na vítanie Mikuláša na Radničnom námestí ...

  5. 12. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Chodelkovej a p. uč. Bukovského 

 • Jubilejné Vianoce pre školy ....

  4. 12. 2018

  ZUŠ pripravila aj pre základné školy v Bardejove program venovaný Vianociam a 80 - tému výročiu založenia našej ZUŠ. 

 • Koncert - Jubilejné Vianoce

  3. 12. 2018

  ZUŠ predstavila svoj Vianočný program aj pre širokú verejnosť. Tento koncert bol venovaný 80 - tému výročiu založenia našej ZUŠ.   

 • Vianočné prázdniny !!!

  Vianočné prázdniny !!!

  Základná umelecká škola Michala Vileca, praje svojim žiakom ich rodičom a všetkým našim priateľom krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2019. 

   

  Prázdniny začínajú 24.12.2018 a končia 7.1.2019 

  Do školy sa nastupuje 8.1.2019 

   

  ODDYCHUJTE !!!

 • Plenárne ZRŠ

 • Otvorenie výstavy v Poľsko-slovenskom dome

  4. 9. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Bukovského 

 • Vystúpenie na pivnom festivale V Bardejovských Kúpeľoch

  2. 9. 2018

  Vystúpila Harmónia Band pod Vedením p. uč. Bukovského 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria