OBSAH

 • OZNAM ...

 • OZNAM

 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  ..ešte pokračujú !!!

  Všetkým novým  záujemcom o štúdium na našej  ZUŠ oznamujeme, že prijímacie skúšky do našej ZUŠ na školský rok 2020/2021 ešte pokračujú do 16. 9. 2020 od 14:00 do 17:00 hodiny.

  Súčasťou prijímacieho konania je okrem krátkeho overenia predpokladov na štúdium vo vybranom odbore aj podpísanie prihlášky, vyplnenie čestného prehlásenia na zber údajov a poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

  V prípade vypísania prihlášok sledujte našu webovú stránku... 

  Tešíme sa na Vás. 

   

   

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020 /pondelok/

  	RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020 /pondelok/

  Riaditeľka ZUŠ M. Vileca v Bardejove  z dôvodu celkovej dezinfekcie vnútorných a vonkajších priestorov školy udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na 14.9.2020 – pondelok.

  Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci v dňoch od 12.9. 2020 do 15.9.2020 /vrátane/ vyhýbali:

  • návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí,
  • pobytu v zahraničí,
  • kontaktovaniu sa s osobou s podozrením na ochorenie COVID – 19.


  Vyzývame rodičov, ak budú v týchto dňoch v kontakte s osobou s  podozrením na ochorenie COVID-19, aby z preventívnych dôvodov nechali svoje deti do konca týždňa (20.9.) doma. Do školy tak nastúpia v pondelok 21.9. a prinesú rodičom vyplnené a podpísané tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - stiahnúť TU    
                                                           


 • Naši herci nacvičujú historické satiry v centre mesta ...

 • POKYNY K ZÁPISU A OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  POKYNY K ZÁPISU A OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Na základe opatrení MŠVVaŠ SR a vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19, vydáva riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca  pokyny k zápisu a otvoreniu šk. roka 2020/2021 :

  * Zápis novoprijatých žiakov a žiakov pokračujúcich v štúdiu z predchádzajúceho šk. roka sa uskutoční v dňoch      2. - 4. 9. 2020

   2.9.2020 v čase od 9.00 – 11.30h a od 13.30h – 17.00h

   3. – 4. 9. 2020 v čase od 13.00h – 17.00h

  • Vstup žiakov a rodičov do školy bude koordinovaný zamestnancami ZUŠ tak, aby sa znižoval počet osôb v dolnom vestibule školy, preto Vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie.
  • Do budovy školy vstupujú žiaci bez sprievodu rodičov, prípadne iných sprevádzajúcich osôb. Výnimku majú len novoprijatí žiaci, a žiaci 1. – 4. ročníka. Týchto žiakov môže sprevádzať len jedna dospelá osoba, a to len na nevyhnutný čas a s rúškom na tvári.
  • Všetky osoby musia mať pri vstupe do školy rúško a papierové vreckovky. Je nevyhnutné, aby žiaci a sprevádzajúce osoby použili dezinfekciu rúk, ktorá je pripravená pri vchode do školy a v každej triede u konkrétneho vyučujúceho.
  • Je potrebné dodržiavať zásady R−O−R: ruky – odstup – rúško.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. 
  • Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá žiak vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu - stiahnúť TU
  • V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením  zákonného zástupcu o bezinfekcnosti - stiahnúť TU 
  • Všetci žiaci vyplnia a donesú aj čestné vyhlásenie pre zber údajov - stiahnúť TU  

  Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

 • ... A BUDEME MAŤ NOVÉ PÓDIUM !

  Ďakujeme všetkým, ktorí podporili projekt "Gesto pre mesto", zahlasovali za našu ZUŠ-ku a pomohli nám získať ako pre "víťaza" finančnú podporu na rekonštrukciu pódia v našej koncertnej sále. Sme radi, že ste nás zahrnuli takou priazňou a tešíme sa na Vás už zajtra v novom školskom roku.

 • Začiatok školského roka 2020/2021

  informácie o opatreniach ....

  Važení rodičia a žiaci  !

  V ZUŠ Michala Vileca prebieha od 2. 9. 2020 zápis na  školské vyučovanie šk. roku 2020/2021.

  Pri nástupe do školy t.j. už pri zápise musí žiak doniesť vyplnený "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", ktorý si môžete stiahnúť TU. ​​​​​​​

  Upozorňujeme, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej umeleckej školy.

  Týka sa to žiakov ako aj rodičov a sprevádzajúce osoby, u ktorých je v priestoroch školy povinné nosenie rúšok !!! Ďakujeme.     

 • Oznam - vydávanie vysvedčení !!!

  Milí rodičia a žiaci !!! 

  Keďže sme z dôvodu rekonštrukcie nevedeli zabezpečiť hygienické predpisy určené hlavným hygienikom a školu sme po dohode so zriaďovateľom neotvorili, oficiálne vysvedčenia vydávame až v septembri, ale ak sa viete telefonicky individuálne dohodnúť s triednym učiteľom, určite nájdete riešenie. Vysvedčenia máme samozrejme pripravené, ale žiaľ oficiálne ich vydávame až v septembri.rý deň. Keďže sme z dôvodu rekonštrukcie nevedeli zabezpečiť hygienické predpisy určené hlavným hygienikom a školu sme po dohode so zriaďovateľom neotvorili, oficiálne vysvedčenia vydávame až v septembri, ale ak sa viete telefonicky individuálne dohodnúť s triednym učiteľom, určite sa dohodnete. Vysvedčenia máme samozrejme pripravené, ale žiaľ oficiálne ich vydávame až v septembri.

 • Oznam pre rodičov o vyučovaní na ZUŠ od 1. júna 2020

  ZUŠ OSTÁVA V SÚČASNOM REŽIME

  (vyučovanie online)

  Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca v Bardejove po konzultácii so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 1. júna 2020 naďalej pokračuje vyučovanie dištančnou formou – online ako doteraz. 

 • Prijímacie skúšky

  ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

  Michala Vileca

  Hurbanova 10,085 01 Bardejov 

  oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o štúdium na našej ZUŠ 

  (žiakom MŠ, ZŠ, SŠ a dospelým)

  že, vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šírením koronavírusu sa budú prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021 konať najskôr  24. augusta 2020 a najneskôr 10. septembra 2020.

  O presnom termíne konania skúšok Vás budeme informovať. Termín bude zverejnení aj na webe a školskom FB do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách.

   

  Vzhľadom na momentálnu výnimočnú situáciu budú prijímacie skúšky prebiehať nasledovne:

  1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne 30. apríl - 23. august 2020 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

  2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ   

  3. v termíne 24. august - 10. september 2020  sa uskutočnia prijímacie skúšky, pričom budete  vopred kontaktovaní našou školou (mailom, poštou alebo telefonicky) ohľadne ďalšieho postupu. Konkrétny termín prijímacích skúšok určíme podľa situácie neskôr  -  najneskôr však do 15. augusta 2020.

   

  záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne 30. apríl - 23. august 2020         kliknite na tento odkaz -                                                                2. v termíne 24. august - 10. september 2020  sa uskutočnia prijímacie skúšky,  pričom                   budete vopred kontaktovaní našou školou (mailom, alebo telefonátom) ohľadne ďalšieho           postupu. Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ - mesto Považská Bystrica -         najneskôr však do 15. augusta 2020. 

   

   

 • Rozhodnutie o hodnotení ...

  Vážení rodičia,

   

  V zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR

  „Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ Vám oznamujeme, že v II. polroku školského roka 2019/2020 žiaci Základnej umeleckej školy Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov nebudú klasifikovaní z predmetov:

   

  Hudobný odbor : štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri a práca v súbore, hudba a počítač a obligátny nástroj  /len ak sa dištančne predmet nevyučoval/  

   

  Výtvarný odbor : grafika a vybrané state z teórie umenia

   

  Tanečný odbor :  súborová práca

   

  Literárno dramatický odbor : prednes, práca v súbore, pohyb, dejiny dramatickej tvorby  

   

   

  V čase prerušeného vyučovania podmienky neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú mať žiaci v danom predmete uvedené absolvoval/absolvovala.

   

                                                                                                            riaditeľstvo  ZUŠ Michala Vileca

 • Mimoriadna forma vyučovania ....

  Naša ZUŠ už od prvého dňa mimoriadneho prerušenia vyučovania nabehla na systém práce z domu - „home office“. Každý rodič alebo žiak našej školy bol kontaktovaný triednym učiteľom a bol s ním individuálne dohodnutý režim tohto spôsobu vyučovania.

  Na hudobnom odbore žiaci s pedagógom pracujú formou zadávania individuálnych úloh tak, ako to je aj pri riadnom vyučovaní. Zmenou je, ale spätná väzba, ktorá je zabezpečovaná vo veľkej miere formou video – audiochatu so žiakom. Táto forma sa ukázala ako najefektívnejšia v tejto mimoriadnej forme vyučovania. Samozrejme táto mimoriadna forma si žiadala aj zmeny plánov vzdelávania, ktoré pedagógovia pozmenili a upriamili pozornosť  na pestovanie sebakontroly a improvizácie u žiakov. Formou spolupráce triednych učiteľov s učiteľmi hudobnej náuky dostávajú žiaci kreatívne úlohy aj z tohto predmetu.

  Učitelia skupinových predmetov sa zamerali na vlastnú kreativitu žiakov formou výziev a mimoriadnych úloh. Výsledky výziev napr. VO môžete sledovať na našom FB.

  Učitelia TO pracujú formou skupín s nácvikom „predtočených“   krokov a tancov, kde žiaci po nacvičení odosielajú svoj výkon učiteľke formou videa.

  Aj žiaci LDO pracujú vo videochatoch na svojich prednesoch a vytvárajú spoločne text piesne, ktorý po ukončení týchto opatrení zhudobníme.          

                   

  Sme veľmi radi, že môžeme naďalej pokračovať vo vašom umeleckom vzdelávaní, ktoré určite prináša v týchto dňoch zaujímavú zmenu. Tešíme sa na Vás a prajeme vám aj vašim rodinám, hlavne veľa zdravia a množstvo potrebných síl.

  Pri akýchkoľvek otázkach nás kontaktujte na náš email zusmvileca@stonline.sk alebo do správy na našom FB.

  Ďakujeme.   

 • Vážení rodičia a žiaci ZUŠ Michala Vileca

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

 • ROZHODNUTIE

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 • Nové odporúčania krízového štábu v meste Bardejov

  V pondelok (9.marca) dvakrát zasadal mestský krízový štáb, ktorý tak nadviazal na svoje sobotné zasadnutie, ale už za podstatne zmenenej situácie vo vývoji šírenia koronavírusu. Ako na popoludňajšom zasadnutí skonštatoval aj epidemiológ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Július Zbyňovský, takéto zasadnutia RÚVZ víta aj v súvislosti s ukončenými školskými prázdninami a návratom žiakov a pedagógov do školských lavíc.

  Podľa informácií, ktoré na dnešnom zasadnutí odzneli je situácia v školách monitorovaná: keďže počet detí, ktorí sa vrátili z kritických miest a oblastí nie je malý, je na zvážení každého riaditeľa školského zariadenia (a tak znelo aj odporúčanie krízového štábu), aby v prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti postupu kontaktoval RÚVZ a po konzultácii s ním prijímal ďalšie opatrenia na zamedzenie prípadného ďalšieho šírenia vírusu. Krízový štáb taktiež už skôr – až do odvolania – zrušil filmové predstavenia v kine Žriedlo a dnes prijal rozhodnutie o uzavretí mestskej plavárne, pričom taktiež až do odvolania.

  Primátor mesta v tomto duchu bude listami informovať o odporúčaniach krízového štábu jednak riaditeľov mestských obchodných spoločností, ako aj riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale taktiež občanov a organizácie na území mesta o uplatňovaní prijatých preventívnych opatrení.

  Krízový štáb opätovne zdôrazňuje, že týmito opatreniami nesleduje eskalovanie situácie, ale naopak – svojimi krokmi a prijímaním konkrétnych odporúčaní sa snaží o triezve posúdenie rizík a ich maximálnu elimináciu.

 • Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

   

   

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

  2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

  MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.

  MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.

  Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

  Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne. 

  Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný            prostriedok na báze alkoholu,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej   

    jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

  Call centrá:

  · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

   

   

 • Vianočné prázdniny ....

  Základná umelecká škola Michala Vileca  praje v šetkým svojím žiakom, rodičom, pedagógom a všetkým našim  priaznivcom krásne a požehnané Vianoce a ešte lepší a na umenie plodnejší rok 2020. 

  Prázdniny trvajú od  21.12.2019 do 7.1.2020, nástup na riadne vyučovanie bude 8. 1. 2020. 

   

  PF 2020 

   

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria