OBSAH

 • Vianočné vystúpenie v seniorcentre Antik

  13. 12. 2018

  Vystúpenie pre našich seniorov ...vystúpili žiaci TO  za sprievodu p. uč. Palšu    

 • Slávnostná akadémia k 80 - výročiu našej ZUŠ

  Slávnostná akadémia k 80 - výročiu našej ZUŠ
  7. 12. 2018

  Je to už neuveriteľných 80 rokov od kedy svoje brány prvý krát otvorila najstaršia umelecká škola v našom regióne  -  Základná umelecká škola Michala Vileca. Oslavy tohto výročia vrcholili práve tento školský rok a vyvrcholili v piatok 7. decembra 2018 Slávnostnou akadémiou v priestoroch koncertnej sály spomínanej Základnej umeleckej školy.

  Slávnostný koncert, na ktorom vystúpili terajší , ale aj bývalí žiaci tejto školy a ich pedagógovia ukázal nesmiernu kvalitu tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá je aj v tejto modernej dobe nezastupiteľným kultúrnym článkom nášho mesta Bardejov.  Tóny klasickej,  ale aj modernej hudby a folklóru, striedali gratulácie a pozdravy pozvaných hostí, ktorí s oslavujúcou inštitúciou spolupracovali resp. sa na jej histórii spolupodieľali. Najvyšším ocenením práce celého kolektívu a ich žiakov bolo odovzdanie v poradí už druhej „ceny primátora mesta Bardejov“  MuDr. Borisa Hanuščaka, ktorý toto ocenenie aj vlastnoručne odovzdal do rúk riaditeľky školy Mgr. Márii Ďurčákovej.

  V túto slávnostnú chvíľu boli riaditeľkou školy ocenení  aj  žiaci, pedagógovia a sponzori, ktorí našu školu mimoriadne reprezentovali  resp. pomáhali vytvárať Základnej umeleckej škole Michala Vileca status úspešnej a živej umeleckej školy.  Boli to žiaci Kristián Guttek, Tomáš Jurč, Vanessa Varaliová, pedagógovia Marián Bukovský, František Palša, Mgr. Miloslav Stojan, PaedDr. Helena Tomečková, Peter Vyslocký a sponzori Mgr. Marcela Hudáková, Ivan Reviľák, Ing. Mária Vaňková  a Ing. Jaroslav Žák.         

  Počas slávnostného večera svetlo sveta uzrelo aj nové v poradí už druhé CD, na ktorom sú zachytené tie  najlepšie hudobné výsledky  individuálnej, ale aj kolektívnej práce našich žiakov  a ich pedagógov. Tiež bola pri príležitosti 80 – teho  výročia založenia ZUŠ  vydaná  pamätnica, kde je  zachytených posledných 10 rokov histórie školy  a ktorá bola spolu s CD  prezentom pre pozvaných hostí.        

  Základnú umeleckú  školu Michala Vileca a jej úspešných 80 rokov vytvárali vždy hlavne jej zamestnanci a učitelia, ktorým patrilo záverečné defilé a ktorým sa obecenstvo v závere poďakovalo obrovským potleskom.    

  Ďakujeme všetkým absolventom našej školy, bývalým aj terajším zamestnancom, mestu Bardejov a všetkým, ktorí našu školu podporujú a oceňujú tak prácu Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove.   

 • Program na vítanie Mikuláša na Radničnom námestí ...

  5. 12. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Chodelkovej a p. uč. Bukovského 

 • Jubilejné Vianoce pre školy ....

  4. 12. 2018

  ZUŠ pripravila aj pre základné školy v Bardejove program venovaný Vianociam a 80 - tému výročiu založenia našej ZUŠ. 

 • Koncert - Jubilejné Vianoce

  3. 12. 2018

  ZUŠ predstavila svoj Vianočný program aj pre širokú verejnosť. Tento koncert bol venovaný 80 - tému výročiu založenia našej ZUŠ.   

 • Vianočné prázdniny !!!

  Vianočné prázdniny !!!

  Základná umelecká škola Michala Vileca, praje svojim žiakom ich rodičom a všetkým našim priateľom krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2019. 

   

  Prázdniny začínajú 24.12.2018 a končia 7.1.2019 

  Do školy sa nastupuje 8.1.2019 

   

  ODDYCHUJTE !!!

 • Plenárne ZRŠ

 • Otvorenie výstavy v Poľsko-slovenskom dome

  4. 9. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Bukovského 

 • Vystúpenie na pivnom festivale V Bardejovských Kúpeľoch

  2. 9. 2018

  Vystúpila Harmónia Band pod Vedením p. uč. Bukovského 

 • Úspešná súťaž v hre na keyboard Východoslovenského regiónu

  Úspešná súťaž v hre na keyboard Východoslovenského regiónu
  22. 5. 2018


  22.mája. 2018 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca už  9. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 23 žiakov v štyroch kategóriách z 10 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj odborná porota v zložení  PaedDr. Ján Sivuľka , Mgr. Marcel Prokop, DiS.art  a Peter Vyslocký, DiS art.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  7 miest v zlatom pásme.  Veľkú radosť nám urobili naši žiaci, ktorí boli ocenení práve  v najvyššom pásme :     

  Juraj Bilčák z triedy p. uč. Štefana Hersteka  DiS. art

   Adrián Žlebek  z triedy p. uč. Mgr. Martina Vaška, DiS,art

  Dávid Fejczo z triedy p. uč. Miroslava Vaška DiS, art

  V striebornom pásme : 

  Bronislava Mlynarovičová z triedy p. uč. Miroslava Vaška, DiS.art

  František Salasovič z triedy p. uč. Petra Skurku, DiS. art

  v bronzovom pásme :   

  Peter Marcinčák z triedyp. uč. Petra Skurku, DiS.art  


  Laureátom súťaže sa stal  Kevin Gerhard  Lázok  zo  ZUŠ Z Revúcej.

  Všetkým oceneným blahoželáme.  

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho  elektronického  hudobného nástroja. 

  Keyboardova_sutaz_2018_vysledkova.pdf​​​​​​​


 • Okresné kolo Slávik Slovenska 2018

  Okresné kolo Slávik Slovenska 2018
  17. 5. 2018

  Vo štvrtok  17. 5. 2018  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 28. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 20 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Mgr. art.  Marta Polohová PhD. , Mgr.  Marianna Železná  a p. PhDr. Ján Suráň.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Lujza Mária Geciová   –  CZŠ sv. Egídia

  v II. kategórii zvíťazila Stephanie Kováčová   –  CZUŠ sv. J. Bosca                               

  a v III.  kategórii zvíťazila Frederika Rondziková    –  SŠ Zborov

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove  24. mája  2018. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

 • Kvetinkový koncert

  Kvetinkový koncert
  10. 5. 2018

  Vo štvrtok 10. mája sa na našej ZUŠ Michala Vileca uskutočnil krásny koncert venovaný všetkým mamkám, babkám .... Kvetinkový koncert je už na našej škole tradíciou. Krásnu atmosféru a vynikajúce výkony našich žiakov zavŕšil záver koncertu, kde naši najmladší žiaci darovali svojim mamkám kvietok ako symbol tohto krásneho sviatku. Ďakujeme všetkým.   Vo štvrtok 10. mája sa na našej ZUŠ Michala Vileca uskutočnil krásny koncert venovaný všetkým mamkám, babkám .... Kvetinkový koncert je už na našej škole tradíciou. Krásnu atmosféru a vynikajúce výkony našich žiakov zavŕšil záver koncertu, kde naši najmladší žiaci darovali svojim mamkám kvietok ako symbol tohto krásneho sviatku. Ďakujeme všetkým.   Vo štvrtok 10. mája sa na našej ZUŠ Michala Vileca uskutočnil krásny koncert venovaný všetkým mamkám, babkám .... Kvetinkový koncert je už na našej škole tradíciou. Krásnu atmosféru a vynikajúce výkony našich žiakov zavŕšil záver koncertu, kde naši najmladší žiaci darovali svojim mamkám kvietok ako symbol tohto krásneho sviatku. Ďakujeme všetkým.   

 • Pozývame Vás na náš "Kvetinkový koncert"

  Pozývame Vás na náš "Kvetinkový koncert"
 • Ďalší interný koncert !!!

  Ďalší interný koncert !!!

  V pondelok 30. apríla sa v našej ZUŠ Michala Vileca konal ďalší, v roku 2018 už v poradí 4. interný koncert žiakov našej ZUŠ. Svoje interpretačné majstrovstvo ukázalo viac ako 20 účinkujúcich. Sprievodné slovo mala opäť p. uč. Lilia Kunecová, ktorá k jednotlivým interpretovaným skladbám podávala krátku, k počúvaniu navodzujúcu informáciu. Ďakujeme za krásny zážitok.

 • Fantastický umelecký výkon nášho mladého saxofonistu !!!

  Fantastický umelecký výkon nášho mladého saxofonistu !!!

  Vo štvrtok 26. apríla sa v Starej Ľubovni konal ďalší ročník "Celoslovenskej saxofónovej súťaži", na ktorej sa zúčastnil aj náš žiak – saxofonista Tomáš Jurč. V silnej konkurencii 23 súťažiacich získal zlaté pásmo a stal sa aj celkovým víťazom svojej kategórie. Veľkú zásluhu na tomto úspechu má aj jeho pedagóg učiteľ našej ZUŠ Michala Vileca Marián Bukovský, ktorý bol tiež ocenený za prípravu žiaka na tejto celoslovenskej súťaži. Tomášovi a jeho pedagógovi blahoželáme a prajeme ďalšie umelecké úspechy.

 • Školské kolo speváckej súťaži Slávik Slovenska 2018

  Školské kolo speváckej súťaži Slávik Slovenska 2018
  26. 4. 2018

  Včera 26. apríla sa v našej Veľkej koncertnej sále konalo školské kolo už 28. ročníka Celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. V súťaži toho najprirodzenejšieho detského prejavu, čím spev ľudovej piesne určite je sa predstavilo 13 súťažiacich - mladých ľudovkárov. V silnej konkurencii nakoniec porota vybrala z každej z troch kategórií toho najlepšieho, ktorý nás bude reprezentovať na okresom kole, ktoré sa uskutoční u nás 17. mája 2018. Prekrásne výkony si zaslúžene získali potlesk a uznanie publika. Všetkým súťažiacim blahoželáme. 

  Víťazi kategórii : I. kategória - Laura Čušková

                             II. kategória - Hana Molčanová 

                            III. kategória - Miriam Bražinová

 • Nové úspechy našej ZUŠ-ky

  Nové úspechy našej ZUŠ-ky

  Naša Základná umelecká škola Michala Vileca aj vo svojom jubilejnom roku pracuje s talentovanými žiakmi, ktorí nereprezentujú len svoje majstrovstvo, ale aj svoju školu a mesto Bardejov. Môžeme sa pochváliť poprednými umiestneniami na celoslovenských a regionálnych súťažiach.

  Mesiac apríl bol úspešný hlavne v oddelení klávesových nástrojov. Na regionálnej klavírnej súťaži v Snine získali žiaci p. uč. Mariána Goleca Kristián Podubinský a Soňa Semanková zlaté pásmo a tí istí žiaci so svojim pedagógom uspeli jedným zlatým a jedným bronzovým pásmom na klavírnej súťažnej prehliadke v Spišskej Novej Vsi. 

  V Považskej Bystrici prebehol už 10. ročník celoslovenskej súťaže v hre na keyboard, kde náš žiak Juraj Bilčák z triedy p. uč. Štefana Hersteka získal v silnej konkurencii strieborné pásmo. 

  Naše úspechy v tomto mesiaci boli zavŕšené prijatím našich žiakov na umelecké školy, kde môžu aj ďalej rozvíjať svoj talent a umelecké zručnosti. Bianka Bubenová z triedy p. uč. Kaščákovej v hre na cimbal, Kristián Podubinský z triedy p. uč. Goleca v hre na klavír a Lukáš Magoč z triedy p .uč. Bukovského v hre na saxofón. 

  Všetkým úspešným žiakom a ich pedagógom gratulujeme .

 • Koncert a workshop nášho bývalého študenta Jožka Chovanca

  sV stredu 11. apríla 2018 vo VKS našej ZUŠ konal koncert spojený s krátkou besedou nášho bývalého žiaka Jožka Chovanca. Jožko ako odchovanec našej ZUŠ, košického konzervatória a VŠMU v Bratislave prezentoval svojou interpretáciou svoje prvéólové  CD, ktoré vydal minulý rok.

  V krátkom vstupe si mohli aj naši študenti vyskúšať spoločnú hru s týmto hráčom na akordeón, kde si spolu zahrali jednoduchú ľudovú pieseň, keďže je Jožko Chovanec známy aj ako člen ľudovej hudby „Muzikanci Raslavicke“.  V krátkej besede prítomným priblížil svoju cestu od malého zuškára až po profesionálneho hráča na akordeón.      

  Aj tento koncert sa konal pri príležitosti osláv 80 - tého výročia založenia našej ZUŠ.

 • Vystúpenie na Galavečere ocenených !!!!

  10. marca 2018 sa konal v športovej hale „Galavečer ocenených“. Okrem odovzdávania cien sa o program postarala v úvode Harmónia Band so žiakmi a tanečníkmi našej ZUŠ Michala Vileca v Bardejove. Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej školy.

 • Dnešný skvelý " Koncert bývalých absolventov" - ďakujeme za krásny umelecký zážitok :)

  Dnešný skvelý " Koncert bývalých absolventov" - ďakujeme za krásny umelecký zážitok :)

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať a svojou interpretáciou ukázať, čo sa naučili a ako pokročili vo svojej profesionálnej aj amatérskej umeleckej kariére. 
  Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa konal v ZUŠ Michala Vileca 23. februára 2018 o 17.00 sa predstavili na akordeóne Jozef Chovanec a Slavomír Harman, na klavíri Ema Pisarčíková, Tadeáš Golec a Šimon Boguský  klasickú hudbu vystriedali Tamara a Tatiana Baňkové členky hudobného dua TBee Girls, na saxofóne zahral Miloš Kostár a na husliach Miriama Katuščaková a Terézia Popaďáková

  Svojou interpretáciou svetoznámych hudobných autorov ukázali svoje interpretačné majstrovstvo a dokázali, že na „nich“, na svojich bývalých žiakov môžeme byť právom pyšný.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria