OBSAH

 • Kvetinkový koncert

  Pozývame Vás VŠETKÝCH na verejný - "Kvetinkový koncert" našej ZUŠ, ktorý sa bude konať v stredu 18. mája 2022 o 16.30.

  TEŠÍME SA !

 • "Klasický klavír"

  Všetkých priaznivcov klasickej hudby, ale aj tých ktorí jej čaru ešte "neprepadli" pozývame na náš interný koncert - "Klasický klavír", na ktorom sa predstavia žiaci klavírneho oddelenia našej školy a náš bývalý absolvent a vynikajúci klavirista Tadeáš Golec. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 19. mája o 15.00 v našej ZUŠ.

 • Hrnčiarske dni 2022

  22. mája o 14.00 Vás srdečne pozývame na zaujímavú akciu Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch, kde bude hlavnou aktérkou naša kolegyňa p. PaedDr. Helena Tomečková a kde vystúpi v programe náš DFS Vienok - Tešíme sa !!!

  # Hrnčiarske dni 2022

  Remeselné podujatie je opäť v tématike bardejovských hrnčiarov. Tentokrát pod vedením Heleny Tomečkovej, dcéry Štefana a Eleny Tomečkových. Dielňa rodiny Tomečkových nadviazala na tradičné hrnčiarstvo Jána Frankoviča. Šarišské múzeum v posledných rokoch katalogizuje veľkú akvizíciu ich keramickej tvorby.

  Počas podujatia bude prebiehať aj Remeselný jarmok - predaj ručných remeselných výrobkov lokálnych tvorcov.

  V nedeľu o 14:00 Vás čaká hudobné vystúpenie DFS Vienok.

 • Slávik Slovenska 2022

  Slávik Slovenska 2022

   

   

  V stredu  11. 5. 2022  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo jubilejného 30. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022.

  Na súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 38 mladých spevákov z  15 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  Mgr. Lucia Sobolčíková, Mgr. Mária Harňaková a PaedDr. Miroslav Micenko.

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná a - capella a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj učiteľská ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Frederika Franeková   –  ZŠ s MŠ Hertník

  v II. kategórii zvíťazila Karolína Putnocká   – ZŠ s MŠ Hertník                              

  a v III.  kategórii zvíťazila Sofia Paľuvová    –     ZŠ s MŠ Hertník  

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove  v júni 2022. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

 • Prijímacie skúšky !

  ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

  Michala Vileca

  Hurbanova 10,085 01 Bardejov 

  oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o štúdium na našej ZUŠ 

  (žiakom MŠ, ZŠ, SŠ a dospelým)

  že, prijímame prihlášky na nový školský rok 2022/2023 

  Ako na to ? 

  1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne od 1. apríla do 26. augusta 2022 kliknite na tento odkaz - elektronická prihláška

  alebo

  2. záujemca vypíše a doručí nám poštou, alebo osobne do schránky na našu adresu : Hurbanova 10, 

  085 01 Bardejov prihlášku do našej ZUŠ kliknite na stiahnutie prihlášky -  prihláška do ZUŠ 


  Presný termín a spôsob prijímacích pohovorov Vám prostredníctvom vami zadaného kontaktu, webovej stránky resp. FB dáme vedieť.

  ĎAKUJEME !!!  

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny

  Základná umelecká škola Michala Vileca Vám všetkým praje krásne Veľkonočné sviatky.

  Veľkonočné prázdniny budú od štvrtka 14.apríla 2022 do utorka 19.apríla 2022, vyučovanie začne v stredu 20. apríla 2022.

   

   

 • Oznam o neprítomnosti vyučujúceho

  Oznam o neprítomnosti vyučujúceho

  Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca oznamuje, že dňa 6.apríla 2022 t.j.v stredu nebude vyučovať p.uč. Semaneková. Týka sa to individuálneho aj skupinového vyučovania - HN. Ďakujeme za pochopenie. Pekný deň. 

 • Jarný koncert

  Srdečne Vás pozývame na náš "Jarný" koncert spojený s otvorením "Jarnej výstavy" prác žiakov VO.

  Vo štvrtok 31. marca o 16.30 sa na Vás všetkých tešíme.

 • OZNAM !!!

  OZNAM !!!

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Michala Vileca oznamuje, že dnes 22.marca 2022  p.uč. Skurka Kamil a Vaško Martin  NEVYUČUJÚ. Týka sa to individuálneho aj kolektívneho vyučovania. / HN / 

  V prípade zmien resp.zastupovania Vás budeme informovať. 

  Ďakujeme za pochopenie.   

 • Oznam

  Oznam

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Michala Vileca oznamuje, že od 14.marca do 18.marca 2022 p.uč. Semaneková NEVYUČUJE. Týka sa to individuálneho aj kolektívneho vyučovania. 

  V prípade zmien resp.zastupovania Vás budeme informovať. 

  Ďakujeme za pochopenie.   

 • Vážení rodičia a milí priatelia našej ZUŠ " pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane "

 • Oznam - tanečný odbor

  Oznam - tanečný odbor

  Oznamujeme rodičom a žiakom tanečného odboru, že vyučovanie na tomto odbore bude prebiehať tento týždeň dištančnou formou. Bližšie informácie u triednej učiteľky. 
  Ďakujeme. 

 • Pozor dôležité - školský semafor a prezenčné vyučovanie

  Pozor dôležité - školský semafor a prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v zmysle nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17.1.2022 a manuálu Školský semafor aktualizovaného k 19.1.2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva sa vyučovací proces a všetky aktivity v Základnej umeleckej škole Michala Vileca na Hurbanovej ulici 10 v Bardejove, organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnej vyhlášky 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

  Na základe platnej legislatívy sa upravujú podmienky vyučovacieho procesu v našej Základnej umeleckej škole  nasledovne:  

  Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

  Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

  Čo z toho vyplýva: 

  Rodič žiaka - ktorý je očkovaný alebo prekonal COVID zašle  Oznámenie o výnimke z karantény triednemu učiteľovi cez EDUPAGE – v časti  Žiadosti   a vyhlásenia  -   Oznámenia o výnimke z karantény. V papierovej podobe rodič použije prílohu Výnimka z karantény ZUŠ Michala Vileca.docx

  „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ zasielajú rodičia triednym učiteľom cez EDUPAGE – v časti  Žiadosti a vyhlásenia  -  Domáci Ag samotest- oznámenie o použití. Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo základnej  školy, čiže pri vykonaní testu pre základnú školu platí ten istý test aj pre ZUŠ. V papierovej podobe rodič použije prílohu Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu - ZUŠ Michala Vileca.docx                                                 

  Potvrdenia zasielajú rodičia raz týždenne.   

  AKTUALIZOVANÉ : žiak, ktorý má nariadenú karanténu, alebo izoláciu vo svojej ZŠ, SŠ, alebo MŠ, nemôže navštevovať prezenčné vyučovanie na ZUŠ, iba s platnou výnimkou z karatnény. Tú môže rodič zadať jednoducho cez EduPage v časti Žiadosti a vyhlásenia, alebo papierovo - viď prílohu. 

  Ďakujeme, že ste s nami. 

   

  Prílohy : 

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - ZUŠ Michala Vileca.docx

  Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu - ZUŠ Michala Vileca.docx

  Výnimka z karantény ZUŠ Michala Vileca.docx

   

   

   

   

   

 • Oznam riaditeľstva ZUŠ

  Oznam riaditeľstva ZUŠ

  Vyučovanie od 10. januára 2022 

  Oznamujeme žiakom a rodičom ZUŠ Michala Vileca v Bardejove, že sa od pondelka 10.januára 2022 obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch podľa platného školského semaforu. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. V prípade bližších informácii kontaktujte svojho triedneho učiteľa. 

  Ďakujeme !!! 


  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - ZUŠ Michala Vileca - docx


 • Krásne Vianoce !

 • Vianočné prianie !

  Vianočné prianie !

  Milí rodičia a priatelia našej ZUŠ M.Vileca!

  Prihováram sa  Vám v tomto vianočnom čase takto,pretože mi to dnešná pandemická situácia inak nedovoĺuje. Je tu čas vianočný,keď všetci sú k sebe milí,čas pohody,čas obdarovania, kedy si dávame darčeky a preto aj my z našej ZUŠ M.Vileca sme sa rozhodli venovať Vám tento vianočný koncert v online priestore,ako taký malý hudobný darček pod stromček. Ďakujeme Vám, že ste s nami, že nás podporujete a máte trpezlivosť pri dištančnom vyučovaní svojich detí,našich žiakov. Verte mi, že ani my to nemáme ľahké. Dúfam,že Vás aspoň takto potešíme a spríjemníme Vám vianočnú pohodu. V jednom slovenskom hite sa spieva, že každý deň budú Vianoce. Je to krásne želanie a ja Vám želám, aby ste mali Vianoce po celý rok. Prajem Vám krásne Vianoce, hlavne zdravie a úspešný nový rok! Teším sa na stretnutie s Vami na našom novom pódiu, v našej vynovenej koncertnej sále. Verím, že to bude čoskoro.

   

  Mgr. Mária Ďurčáková - riaditeľka ZUŠ 

 • Česť ich pamiatke

  Česť ich pamiatke

  S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás v týchto dňoch náhle opustili naši drahí kolegovia Mgr.  Renáta Vendelová, Dis. art., pedagogička ZUŠ M. Vileca, a Emil Bukovský, náš bývalý kolega. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

  Renáta Vendelová nastúpila do našej ZUŠ po ukončení Konzervatória v Košiciach v roku 1981. Neskôr študovala pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici. Vyučovala hru na husliach a vychovala v našej ZUŠ množstvo žiakov, ktorí sa neskôr stali jej kolegami. Na škole pôsobila 40 rokov, hudbu nesmierne milovala a bola svedomitou učiteľkou.

  Emil Bukovský bol učiteľom na dôchodku. Po skončení Konzervatória v Košiciach prišiel v roku 1978 do ZUŠ, kde vyučoval hru na kontrabas a plechové dychové nástroje - bol taktiež členom ĽH Čerhovčan. Vo februári by oslávil 70 rokov...

  Česť ich pamiatke!

   

   

   

   

   

 • Oznam - dištančné vyučovanie !!!

  Pozor zmena organizácie vyučovania 

  Milí rodičia a žiaci ! 

  Na základe rozhodnutia ministerstva školstva vyučovanie na ZUŠ Michala Vileca prechádza na dištančnú formu s platnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022

  Formu dištančného vyučovania si žiaci dohodnú so svojimi triednymi učiteľmi.    

  Ďakujeme, že ste s nami.    


  Rozhodnutie ministra školstva 


 • OZNAM !!!

  Na základe zlej pandemickej situácie a v súčinnosti s platným školským automatom,  ZUŠ Michala Vileca nemôže tento ročník organizovať okresné kolo speváckej súťaže Slávik 2021.  

  Ďakujeme za pochopenie.      

 • POZOR dôležité !!!

  Vážení rodičia a naši žiaci ! 

  Žiaľ vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemickej situácii sa náš okres  presúva s platnosťou od 17.9.2021 (piatok) do bordovej farby - II. stupeň varovania

  Na základe školského automatu bude v bordovej farbe skupinové vyučovanie v ZUŠ v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore prebiehať dištančnou formou do odvolania. Individuálne vyučovanie pokračuje riadne vo  forme prezenčnej. 

  Všetky informácie o priebehu dištančného vyučovania a foriem individuáleho vyučovania Vám poskytnú Vaši triedni učitelia. 

  Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. 

   

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria