OBSAH

 • Pokračujeme v dištančnej forme...

 • Mimoriadny oznam !!!

  Predĺženie uzavretia   školy ....

  Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove

  a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov

  sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácii šírenia vírusového ochorenia COVID-19

  v okrese Bardejov

  PREDLŽUJE 

  uzavretie ZUŠ Michala Vileca do 28.10. 2020

  t.j. do jesenných prázdnin.

  Výuka všetkých žiakov bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

  Bližšie informácie o pokračovaní resp. zmenách v dištačnej forme vyučovania u triednych učiteľoch.  

 • Vyhlásenie Mgr. Reného Semanišina, vedúceho odboru školstva a kultúry v Bardejove, k dôvodom predĺženia uzavretia škôl

  Vážení rodičia,

  Milí žiaci,

  rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

  Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

   

   

                                                                                                                                Mgr. René Semanišin

                                                                                                                 vedúci odboru školstva a kultúry

 • Mimoriadny oznam !!!

  Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov sa

  z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19

  a v záujme ochrany zdravia našich žiakov

   PRERUŠUJE 

  výchovno – vzdelávací proces na ZUŠ Michala Vileca prezenčnou formou  

  na 10 pracovných dní od 5.10.2020 do 16.10.2020.

   

  Výuka všetkých žiakov prechádza na dištančné vzdelávanie.

 • OZNAM ...

 • OZNAM

 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  ..ešte pokračujú !!!

  Všetkým novým  záujemcom o štúdium na našej  ZUŠ oznamujeme, že prijímacie skúšky do našej ZUŠ na školský rok 2020/2021 ešte pokračujú do 16. 9. 2020 od 14:00 do 17:00 hodiny.

  Súčasťou prijímacieho konania je okrem krátkeho overenia predpokladov na štúdium vo vybranom odbore aj podpísanie prihlášky, vyplnenie čestného prehlásenia na zber údajov a poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

  V prípade vypísania prihlášok sledujte našu webovú stránku... 

  Tešíme sa na Vás. 

   

   

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020 /pondelok/

  	RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020 /pondelok/

  Riaditeľka ZUŠ M. Vileca v Bardejove  z dôvodu celkovej dezinfekcie vnútorných a vonkajších priestorov školy udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na 14.9.2020 – pondelok.

  Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci v dňoch od 12.9. 2020 do 15.9.2020 /vrátane/ vyhýbali:

  • návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí,
  • pobytu v zahraničí,
  • kontaktovaniu sa s osobou s podozrením na ochorenie COVID – 19.


  Vyzývame rodičov, ak budú v týchto dňoch v kontakte s osobou s  podozrením na ochorenie COVID-19, aby z preventívnych dôvodov nechali svoje deti do konca týždňa (20.9.) doma. Do školy tak nastúpia v pondelok 21.9. a prinesú rodičom vyplnené a podpísané tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - stiahnúť TU    
                                                           


 • Naši herci nacvičujú historické satiry v centre mesta ...

 • POKYNY K ZÁPISU A OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  POKYNY K ZÁPISU A OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Na základe opatrení MŠVVaŠ SR a vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19, vydáva riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca  pokyny k zápisu a otvoreniu šk. roka 2020/2021 :

  * Zápis novoprijatých žiakov a žiakov pokračujúcich v štúdiu z predchádzajúceho šk. roka sa uskutoční v dňoch      2. - 4. 9. 2020

   2.9.2020 v čase od 9.00 – 11.30h a od 13.30h – 17.00h

   3. – 4. 9. 2020 v čase od 13.00h – 17.00h

  • Vstup žiakov a rodičov do školy bude koordinovaný zamestnancami ZUŠ tak, aby sa znižoval počet osôb v dolnom vestibule školy, preto Vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie.
  • Do budovy školy vstupujú žiaci bez sprievodu rodičov, prípadne iných sprevádzajúcich osôb. Výnimku majú len novoprijatí žiaci, a žiaci 1. – 4. ročníka. Týchto žiakov môže sprevádzať len jedna dospelá osoba, a to len na nevyhnutný čas a s rúškom na tvári.
  • Všetky osoby musia mať pri vstupe do školy rúško a papierové vreckovky. Je nevyhnutné, aby žiaci a sprevádzajúce osoby použili dezinfekciu rúk, ktorá je pripravená pri vchode do školy a v každej triede u konkrétneho vyučujúceho.
  • Je potrebné dodržiavať zásady R−O−R: ruky – odstup – rúško.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. 
  • Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá žiak vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu - stiahnúť TU
  • V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením  zákonného zástupcu o bezinfekcnosti - stiahnúť TU 
  • Všetci žiaci vyplnia a donesú aj čestné vyhlásenie pre zber údajov - stiahnúť TU  

  Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

 • ... A BUDEME MAŤ NOVÉ PÓDIUM !

  Ďakujeme všetkým, ktorí podporili projekt "Gesto pre mesto", zahlasovali za našu ZUŠ-ku a pomohli nám získať ako pre "víťaza" finančnú podporu na rekonštrukciu pódia v našej koncertnej sále. Sme radi, že ste nás zahrnuli takou priazňou a tešíme sa na Vás už zajtra v novom školskom roku.

 • Začiatok školského roka 2020/2021

  informácie o opatreniach ....

  Važení rodičia a žiaci  !

  V ZUŠ Michala Vileca prebieha od 2. 9. 2020 zápis na  školské vyučovanie šk. roku 2020/2021.

  Pri nástupe do školy t.j. už pri zápise musí žiak doniesť vyplnený "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", ktorý si môžete stiahnúť TU. ​​​​​​​

  Upozorňujeme, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej umeleckej školy.

  Týka sa to žiakov ako aj rodičov a sprevádzajúce osoby, u ktorých je v priestoroch školy povinné nosenie rúšok !!! Ďakujeme.     

 • Oznam - vydávanie vysvedčení !!!

  Milí rodičia a žiaci !!! 

  Keďže sme z dôvodu rekonštrukcie nevedeli zabezpečiť hygienické predpisy určené hlavným hygienikom a školu sme po dohode so zriaďovateľom neotvorili, oficiálne vysvedčenia vydávame až v septembri, ale ak sa viete telefonicky individuálne dohodnúť s triednym učiteľom, určite nájdete riešenie. Vysvedčenia máme samozrejme pripravené, ale žiaľ oficiálne ich vydávame až v septembri.rý deň. Keďže sme z dôvodu rekonštrukcie nevedeli zabezpečiť hygienické predpisy určené hlavným hygienikom a školu sme po dohode so zriaďovateľom neotvorili, oficiálne vysvedčenia vydávame až v septembri, ale ak sa viete telefonicky individuálne dohodnúť s triednym učiteľom, určite sa dohodnete. Vysvedčenia máme samozrejme pripravené, ale žiaľ oficiálne ich vydávame až v septembri.

 • Oznam pre rodičov o vyučovaní na ZUŠ od 1. júna 2020

  ZUŠ OSTÁVA V SÚČASNOM REŽIME

  (vyučovanie online)

  Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca v Bardejove po konzultácii so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 1. júna 2020 naďalej pokračuje vyučovanie dištančnou formou – online ako doteraz. 

 • Rozhodnutie o hodnotení ...

  Vážení rodičia,

   

  V zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR

  „Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ Vám oznamujeme, že v II. polroku školského roka 2019/2020 žiaci Základnej umeleckej školy Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov nebudú klasifikovaní z predmetov:

   

  Hudobný odbor : štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri a práca v súbore, hudba a počítač a obligátny nástroj  /len ak sa dištančne predmet nevyučoval/  

   

  Výtvarný odbor : grafika a vybrané state z teórie umenia

   

  Tanečný odbor :  súborová práca

   

  Literárno dramatický odbor : prednes, práca v súbore, pohyb, dejiny dramatickej tvorby  

   

   

  V čase prerušeného vyučovania podmienky neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú mať žiaci v danom predmete uvedené absolvoval/absolvovala.

   

                                                                                                            riaditeľstvo  ZUŠ Michala Vileca

 • Mimoriadna forma vyučovania ....

  Naša ZUŠ už od prvého dňa mimoriadneho prerušenia vyučovania nabehla na systém práce z domu - „home office“. Každý rodič alebo žiak našej školy bol kontaktovaný triednym učiteľom a bol s ním individuálne dohodnutý režim tohto spôsobu vyučovania.

  Na hudobnom odbore žiaci s pedagógom pracujú formou zadávania individuálnych úloh tak, ako to je aj pri riadnom vyučovaní. Zmenou je, ale spätná väzba, ktorá je zabezpečovaná vo veľkej miere formou video – audiochatu so žiakom. Táto forma sa ukázala ako najefektívnejšia v tejto mimoriadnej forme vyučovania. Samozrejme táto mimoriadna forma si žiadala aj zmeny plánov vzdelávania, ktoré pedagógovia pozmenili a upriamili pozornosť  na pestovanie sebakontroly a improvizácie u žiakov. Formou spolupráce triednych učiteľov s učiteľmi hudobnej náuky dostávajú žiaci kreatívne úlohy aj z tohto predmetu.

  Učitelia skupinových predmetov sa zamerali na vlastnú kreativitu žiakov formou výziev a mimoriadnych úloh. Výsledky výziev napr. VO môžete sledovať na našom FB.

  Učitelia TO pracujú formou skupín s nácvikom „predtočených“   krokov a tancov, kde žiaci po nacvičení odosielajú svoj výkon učiteľke formou videa.

  Aj žiaci LDO pracujú vo videochatoch na svojich prednesoch a vytvárajú spoločne text piesne, ktorý po ukončení týchto opatrení zhudobníme.          

                   

  Sme veľmi radi, že môžeme naďalej pokračovať vo vašom umeleckom vzdelávaní, ktoré určite prináša v týchto dňoch zaujímavú zmenu. Tešíme sa na Vás a prajeme vám aj vašim rodinám, hlavne veľa zdravia a množstvo potrebných síl.

  Pri akýchkoľvek otázkach nás kontaktujte na náš email zusmvileca@stonline.sk alebo do správy na našom FB.

  Ďakujeme.   

 • Vážení rodičia a žiaci ZUŠ Michala Vileca

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

 • ROZHODNUTIE

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria