OBSAH

História školy Michal Vilec Profil školy Elokované pracoviská Zamestnanci školy Školský vzdelávací program Školský poriadok Umelecká rada Rada školy Rodičovská rada Výška školného

O Škole

Michal Vilec

Michal Vilec (6. 8. 1902 Bardejov - 12. 3. 1979 Bratislava) - hudobný skladateľ, pedagóg

Michal Vilec sa narodil v Bardejovskej Novej Vsi (dnes časť Bardejova). Základnú školu a gymnázium navštevoval v Prešove. Maturoval v roku 1921. V rokoch 1921 - 1924 študoval hru na klavír, dirigovanie a kompozíciu na Akadémii Ferenca Listza v Budapešti. Počas rokov 1925 - 1933 pôsobil ako dirigent na niekoľkých miestach u nás, v Rakúsku aj v Nemecku. Potom, až do roku 1945, pôsobil ako učiteľ, neskôr riaditeľ Hudobnej školy v Prešove. Po vojne bol najskôr referentom, potom i dirigentom v košickom rozhlase. Od roku 1955 do roku 1962 zastával funkciu riaditeľa Konzervatória v Bratislave.  Neskôr bol predseda výboru Slovenského hudobného fondu. Celý život sa venoval hudobnej tvorbe (napr. Biele chryzantémy op. 13, Preludio eorico op.26, Tri ľudové tance op. 33, Štyri skladby, Babie leto op. 37, Letné zápisky op. 19, Z brehov Dunaja op. 32, Rozhovory pri klavíri op. 35 a množstvo iných). Michal Vilec počas života získal viacero ocenení. V roku 1937 Cenu Matice slovenskej za dielo Päť piesní op. 4 pre spev a klavír na básne E. B. Lukáča či v roku 1967 Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41 pre trúbku a sláčikový orchester. Michal Vilec počas svojho života výrazne prispel k šíreniu hudobnej osvety na Slovensku.

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria