OBSAH

 • POZOR !!! Nový email našej ZUŠ

  zusmvilecabj@gmail.com

 • Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

  Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 11.1.2021 sa na škole bude vyučovať DIŠTANČNE vo všetkých odboroch a ročníkoch, prípravného štúdia,   I. a II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých. Predpokladaný  začiatok prezenčného vyučovania podľa vývoja epidemiologickej situácie je 25.1.2021. O podrobných  podmienkach návratu do škôl vás budeme informovať na webovej stránke školy a na našom facebooku. 

 • Šťastný Nový rok 2021

  Prajeme Vám všetkým krásny a šťastný Nový rok 2021.  

 • Krásne Vianoce ....

  Krásne Vianoce Vám praje ...

  celý kolektív ZUŠ Michala Vileca.

  Vianočné prázdniny sa uskutočnia od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021

  ĎAKUJEME. 

 • Vianočné "domáce" vystúpenia ...

  Sledujte krásne vianočné vystúpenia a vianočné výtvarné práce našich žiakov na FB stránke ZUŠ. 

 • Voľby členov rady školy

  Vážení rodičia,

   

  od 15.12.2020 od 10:00 sa uskutočnia voľby členov do Rady školy zo zástupcov rodičov per rollam prostredníctvom prístupov do EduPage. Hlasovanie bude uzavreté v stredu 16.12.2020 o 20:00.

  Každý rodič dostane túto informáciu vo forme správy  -  „Prihlasovanie“ do svojho EduPage konta. Kto nemá Edupage konto, príde Vám informačný email na adresu, ktorú ste nám zadali, s inštrukciami ako sa do EduPage prihlásiť. 

  Samotné hlasovanie a jeho zadávanie je v programe EduPage, je intuitívne a založené na klikaní Vami vybratých kandidátov. Môžete ich zvoliť najviac štyroch. Voľba je anonymná. Volia sa navrhnutí, triedni kandidáti, jeden za každú triedu. Ak chcete kandidovať a neboli ste oslovený ako triedny kandidát, resp. viete o takom rodičovi, kontaktujte poverenú osobu do utorka 15.12.2020 do 9.00 na emailovú adresu zastupca.zus@gmail.com, resp. triedneho učiteľa. Tiež použite tento kontakt, ak máte otázky technického zabezpečenia volieb.

  Ďakujeme, že sa zapojíte.

 • ...aj takto spolu doma pokračujeme ..

  Ahojte !!!

  Naši ZUŠkári ani v tejto dobe doma nezaháľajú a pokračujú vo svojom vzdelávaní – hrajú, cvičia, tancujú, kreslia ... Sme radi, že Vás môžeme aj touto formou potešiť  a tak Vám priblížiť spoločnú domácu prácu našich žiakov a ich učiteľov.

  Naša ZUŠka už od prvého dňa mimoriadnej situácie pracuje dištančnou formou vyučovania vo všetkých hlavných predmetoch, pracujeme online - chceme sa čo najviac priblížiť k našim žiakom.  Výsledky našej spoločnej práce môžete vidieť a počúvať na našom – Koncerte z domu.

  ...jednotlivé čísla nášho koncertu a všetky práce našich mladých výtvarníkov môžete sledovať na našom FB 

                   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pokračujeme v dištančnej forme...

 • Mimoriadny oznam !!!

  Predĺženie uzavretia   školy ....

  Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove

  a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov

  sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácii šírenia vírusového ochorenia COVID-19

  v okrese Bardejov

  PREDLŽUJE 

  uzavretie ZUŠ Michala Vileca do 28.10. 2020

  t.j. do jesenných prázdnin.

  Výuka všetkých žiakov bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

  Bližšie informácie o pokračovaní resp. zmenách v dištačnej forme vyučovania u triednych učiteľoch.  

 • Vyhlásenie Mgr. Reného Semanišina, vedúceho odboru školstva a kultúry v Bardejove, k dôvodom predĺženia uzavretia škôl

  Vážení rodičia,

  Milí žiaci,

  rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

  Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

   

   

                                                                                                                                Mgr. René Semanišin

                                                                                                                 vedúci odboru školstva a kultúry

 • Mimoriadny oznam !!!

  Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov sa

  z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19

  a v záujme ochrany zdravia našich žiakov

   PRERUŠUJE 

  výchovno – vzdelávací proces na ZUŠ Michala Vileca prezenčnou formou  

  na 10 pracovných dní od 5.10.2020 do 16.10.2020.

   

  Výuka všetkých žiakov prechádza na dištančné vzdelávanie.

 • OZNAM ...

 • OZNAM

 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  ..ešte pokračujú !!!

  Všetkým novým  záujemcom o štúdium na našej  ZUŠ oznamujeme, že prijímacie skúšky do našej ZUŠ na školský rok 2020/2021 ešte pokračujú do 16. 9. 2020 od 14:00 do 17:00 hodiny.

  Súčasťou prijímacieho konania je okrem krátkeho overenia predpokladov na štúdium vo vybranom odbore aj podpísanie prihlášky, vyplnenie čestného prehlásenia na zber údajov a poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

  V prípade vypísania prihlášok sledujte našu webovú stránku... 

  Tešíme sa na Vás. 

   

   

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020 /pondelok/

  	RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 14.9.2020 /pondelok/

  Riaditeľka ZUŠ M. Vileca v Bardejove  z dôvodu celkovej dezinfekcie vnútorných a vonkajších priestorov školy udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na 14.9.2020 – pondelok.

  Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci v dňoch od 12.9. 2020 do 15.9.2020 /vrátane/ vyhýbali:

  • návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí,
  • pobytu v zahraničí,
  • kontaktovaniu sa s osobou s podozrením na ochorenie COVID – 19.


  Vyzývame rodičov, ak budú v týchto dňoch v kontakte s osobou s  podozrením na ochorenie COVID-19, aby z preventívnych dôvodov nechali svoje deti do konca týždňa (20.9.) doma. Do školy tak nastúpia v pondelok 21.9. a prinesú rodičom vyplnené a podpísané tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - stiahnúť TU    
                                                           


 • Naši herci nacvičujú historické satiry v centre mesta ...

 • POKYNY K ZÁPISU A OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  POKYNY K ZÁPISU A OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Na základe opatrení MŠVVaŠ SR a vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19, vydáva riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca  pokyny k zápisu a otvoreniu šk. roka 2020/2021 :

  * Zápis novoprijatých žiakov a žiakov pokračujúcich v štúdiu z predchádzajúceho šk. roka sa uskutoční v dňoch      2. - 4. 9. 2020

   2.9.2020 v čase od 9.00 – 11.30h a od 13.30h – 17.00h

   3. – 4. 9. 2020 v čase od 13.00h – 17.00h

  • Vstup žiakov a rodičov do školy bude koordinovaný zamestnancami ZUŠ tak, aby sa znižoval počet osôb v dolnom vestibule školy, preto Vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie.
  • Do budovy školy vstupujú žiaci bez sprievodu rodičov, prípadne iných sprevádzajúcich osôb. Výnimku majú len novoprijatí žiaci, a žiaci 1. – 4. ročníka. Týchto žiakov môže sprevádzať len jedna dospelá osoba, a to len na nevyhnutný čas a s rúškom na tvári.
  • Všetky osoby musia mať pri vstupe do školy rúško a papierové vreckovky. Je nevyhnutné, aby žiaci a sprevádzajúce osoby použili dezinfekciu rúk, ktorá je pripravená pri vchode do školy a v každej triede u konkrétneho vyučujúceho.
  • Je potrebné dodržiavať zásady R−O−R: ruky – odstup – rúško.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. 
  • Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá žiak vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu - stiahnúť TU
  • V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením  zákonného zástupcu o bezinfekcnosti - stiahnúť TU 
  • Všetci žiaci vyplnia a donesú aj čestné vyhlásenie pre zber údajov - stiahnúť TU  

  Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

 • ... A BUDEME MAŤ NOVÉ PÓDIUM !

  Ďakujeme všetkým, ktorí podporili projekt "Gesto pre mesto", zahlasovali za našu ZUŠ-ku a pomohli nám získať ako pre "víťaza" finančnú podporu na rekonštrukciu pódia v našej koncertnej sále. Sme radi, že ste nás zahrnuli takou priazňou a tešíme sa na Vás už zajtra v novom školskom roku.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria